HomeMijn geld beherenZijn zonnepanelen nog rendabel?

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Hoewel de productie van zonne-energie nog niet op kruissnelheid is, blijven de verschillende economische elementen ervan belangrijke wijzigingen ondergaan in België. Het is u vergeven dat u min of meer het noorden kwijt bent. Daarom stellen we ons de vraag of het nog interessant om vandaag in zonnepanelen te investeren.

Loont de elektriciteit geproduceerd door zonne-energie nog de moeite? In de praktijk verschilt het rendement van zonnepanelen in functie van verschillende objectieve criteria, maar ook in functie van uw bereidheid om in de toekomst veranderingen voor de berekening van het rendement te aanvaarden:

  • Het gewest (het Vlaamse, Waalse of Brussels-Hoofdstedelijke Gewest) waar u uw zonnepanelen installeert.
  • De oriëntatie (volledig op het zuiden gericht, is natuurlijk ideaal).
  • De prijs die u voor uw installatie betaalt.
  • Uw afkeer van veranderingen zoals nieuwe taksen, tellers, compensatiesystemen zoals certificaten of gewoonweg een sterke stijging van de intrestvoeten die uw investering een stuk minder interessant kan maken.

De prijs van de installaties in vrije val

Eerste goed nieuws: de prijs van zonnepanelen is in elkaar gezakt. Een tiental jaren geleden betaalde u 5.000 euro per kilowattpiek (kWp). Nu is dat nog 2.000 euro. Gemiddeld kost een installatie nu dus iets van 5.000 euro.

Er bestaan verschillende soorten. We kunnen alleen maar aanraden om meerdere offertes te vragen en om die te vergelijken, ook op het vlak van de service na verkoop, garantie en veiligheid.

In Wallonië moet u bovendien nagaan of de installateur een ‘RESCert’-certificaat heeft, zodat u van de Qualiwatt-premie kunt genieteen. Kijk goed uit met het aanbod van grote spelers zoals Ikea of Electrabel dat niet aan die voorwaarde voldoet.

Wallonië, het interessantste gewest

Als u aan enkele voorwaarden voldoet, krijgt u in Wallonië de meeste subsidies voor uw productie. In 2014 werd het systeem van groene certificaten vervangen door de Qualiwatt-premie. Die wordt elk semester aangepast (zie Cwape). De eerste vijf jaar van uw investering krijgt u van het Waalse Gewest vandaag een duwtje in de rug ter waarde van 550 euro per kWp en per jaar.

Het rendement van zo’n installatie? Volgens Test-Aankoop is dat 5% op basis van 1.500 euro/kWp voor een installatie van 5 kWp die perfect georiënteerd is. Ofwel een terugverdientijd tussen 7 en 12 jaar.

Brussel geeft nog certificaten

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt nog altijd het systeem van groenestroomcertificaten. U krijgt ongeveer 250 euro per 1.000 kWu geproduceerd per jaar, gedurende 10 jaar (waarde 2017). Maar dat bedrag schommelt in functie van de marktprijs waartegen die certificaten doorverkocht kunnen worden.

Ondanks de afschaffing - voorzien in 2018 - van de teller die terugdraait, is een rendement van 5% nog altijd mogelijk. Dat komt overeen met een terugverdientijd van 6 of 7 jaar, volgens de berekeningen en hypotheses van Test-Aankoop.

Vlaanderen geeft het minst

In Vlaanderen is er geen overheidssteun meer voor de productie van zonne-energie. Uw teller die terugdraait is de enige mogelijkheid om uw installatie af te schrijven. Bovendien moet u uitgaan van een stijging van de gemiddelde elektriciteitsprijs om een positief rendement te halen.

Met een ideale oriëntatie is het mogelijk om 4% rendement te halen op 20 jaar. U moet wel weten dat dat rendement kan zakken tot 2%.

Resultaat: de terugverdientijd neemt toe en is maar liefst 9 tot 14 jaar.

De Belgische markt herpakt zich… traag

Hoe dan ook, de verkoop van zonnepanelen in België neemt – traag maar zeker – terug toe. Na een plotse terugval in 2014 (minder dan 10.000 installaties tegenover… meer dan 100.000 in 2011!), werden er in 2016 ongeveer 25.000 installaties geregistreerd. En in 2017 zullen dat er nog meer zijn. Daarvan neemt Vlaanderen het grootste deel voor zijn rekening.

Kortom, informeer u goed. En blijf altijd alert voor de (jammer genoeg frequente) veranderingen in de politiek voor u de investering doet.