HomeMijn geld beherenZijn kampen en speelpleinen fiscaal aftrekbaar?

Zijn kampen en speelpleinen fiscaal aftrekbaar?

Met het hele gezin op vakantie is een klassieker voor de zomermaanden. Maar dan blijven er nog heel wat weken over om opvang voor uw kinderen te vinden. Wist u dat sommige oplossingen fiscaal voordelig zijn?

Gaan uw kinderen naar de speelpleinen? Schrijft u hen in voor een kamp dicht bij huis of met overnachting? Dan kunt u genieten van belastingvermindering. Die vermindering komt overeen met 45% van uw uitgaven, maar is wel beperkt tot 11,20 euro per opvangdag.

Eerste voorwaarde: een erkende organisatie.

Om van de vermindering te kunnen genieten, moet de opvang van uw kind georganiseerd worden door:

  • Een erkende instelling, die gesubsidieerd of gecontroleerd wordt door de gemeente, provincie, gemeenschap, het gewest of een openbare buitenlandse instelling in een Europees land die jongeren- of sportkampen tijdens vakanties organiseert.
  • Een speelplein of erkende opvangstructuur die gesubsidieerd of gecontroleerd wordt door Kind & Gezin, ONE, de Duitse gemeenschap of een openbare instantie van een andere lidstaat van de Europese Unie.

De organisatie moet u een attest bezorgen waarin de volgende gegevens staan: het betaalde bedrag, het aantal dagen dat uw kind aanwezig was en of het om een erkende, gesubsidieerde of gecontroleerde instelling gaat. Dat attest moet u bij uw papieren belastingaangifte voegen of goed bewaren als u gebruik maakt van Tax-on-Web.

Tweede voorwaarde: uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar en ten laste zijn van u.

Uw kind mag nog geen 12 jaar zijn (18 jaar als het een zware handicap heeft). Als het dit jaar twaalf wordt, kunt u de kosten inbrengen tot zijn verjaardag, maar daarna niet meer.

Uw kind moet trouwens fiscaal ten laste zijn van u. Dat moet u in uw belastingaangifte vermelden. Dat kan heel logisch lijken, maar is wel belangrijk. Zeker als u gescheiden bent. In dat geval moet het attest op uw naam opgemaakt worden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.