HomeMijn geld beherenZijn giften fiscaal aftrekbaar?

Zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Elk jaar doen verenigingen een beroep op uw vrijgevigheid om hun werken te financieren. Wist u dat die goede doelen u recht geven op een belastingvermindering?

Een gift is eigenlijk een contract waarmee een persoon volledig belangeloos iets aan een andere persoon (fysieke of rechtspersoon) geeft. Wilt u daarvoor een belastingvermindering krijgen? Dan moet uw gift wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  1. De minimumwaarde per kalenderjaar en per vereniging is 40 euro.
    Het totaal van uw giften mag niet meer bedragen dan 10% van uw netto-inkomen vermeld op uw belastingaangifte. Bovendien bestaat er een absoluut maximum, met name 376.350 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013).
  2. U mag niet zomaar lukraak een begunstigde kiezen. Hij moet uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet (bv. musea, academies, Rode Kruis…) ofwel erkend zijn door de minister van Financiën.
  3. De begunstigde moet u een attest bezorgen waarop staat dat hij de gift ontvangen heeft.
  4. De gift moet in geld gebeuren.

Die laatste voorwaarde kent een belangrijke uitzondering: u kunt kunstwerken schenken aan Rijksmusea of openbare machten (gewesten, provincies, gemeenten, enz.). Het werk moet deel uitmaken van het Belgische culturele erfgoed of internationale faam hebben. De geldwaarde ervan moet vastgesteld zijn door de minister van Financiën.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Uw vrijgevigheid wordt door de staat beloond, tenminste als ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet. U krijgt een belastingvermindering van 45% op het totaalbedrag van al uw attesten.