HomeMijn pensioen voorbereidenWordt mijn pensioensparen nog belast op mijn 65ste?

Wordt mijn pensioensparen nog belast op mijn 65ste?

Op een forum las ik dat het kapitaal van mijn pensioensparen belast wordt op mijn 65ste. Is dat juist? (Martine, 58 jaar)

U mag gerust zijn. De laatste maatregelen van de regering hadden als doel om de fiscale druk op uw pensioensparen te verminderen.

Belasting van 8% op 60 jaar

Eventjes ter herinnering: als u voor uw 55ste een contract afsloot, wordt de belasting op het kapitaal van uw pensioensparen anticipatief geheven op uw 60ste verjaardag. Die belasting bedraagt 8% (in plaats van 10% vroeger). Ze wordt geheven op een fictief kapitaal. De berekeningsregels zijn verschillend volgens de formule die u koos.

Belasting op 65 jaar afgeschaft

U betaalt geen belasting meer op uw 65ste als u uw kapitaal krijgt. Tussen uw 60ste en 65ste verjaardag blijft u zelfs genieten van het fiscale voordeel voor al uw stortingen (voor zover ze het wettelijke maximum niet overschrijden – 940 euro voor 2016).

Een onmiddellijke anticipatieve belasting

Onlangs besliste de regerering dat er op de contracten afgesloten voor 31 december 2014 jaarlijks tussen 2015 en 2019 1% belasting wordt geheven. Die bedragen worden afgetrokken van uw belasting van 8%.

Stel uw vraagBekijk alle vragen