HomeVoordelig lenenWoonlening in Tax-on-web vereenvoudigd

Woonlening in Tax-on-web vereenvoudigd

Uw belastingaangifte correct invullen, is niet altijd een sinecure. Vooral wie een (of meerdere) leningen heeft lopen, weet hoe omslachtig het kan zijn. Daar wilt de overheid iets aan veranderen. Door de hypothecaire leningen vooraf in te vullen op de belastingaangifte, hopen ze het leven te vereenvoudigen van de vele gebruikers van Tax-on-web.

Hoewel de elektronische belastingaangifte via Tax-on-web grotendeels vooraf is ingevuld, bleef het vak met de uitgaven voor woonleningen tot nu toe blanco. Het gaat voor velen om een van de belangrijkste belastingvoordelen. Daar komt nu dus verandering in. De fiscus en de banken gaan gegevens uitwisselen om de uitgaven voor hypothecaire leningen vooraf in de belastingaangifte in te vullen.

Fiscale attesten ingevuld

Het gaat concreet om de betalingen voor leningen en levensverzekeringen die in 2016 gebeurd zijn. Die gegevens staan ook vermeld op de papieren fiscale attesten die de banken elk jaar geven. Het zijn de intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en premies voor levensverzekeringen.

Controleren is geen overbodige luxe

Ook al wordt de aangifte vereenvoudigd, toch raden experts aan om dubbel waakzaam te zijn. Zij zeggen dat het de bedoeling is een aanzet te geven en een bedrag in een code in te vullen. Grondig controleren en eventueel corrigeren is geen overbodige luxe. Volgens hen zijn er veel externe factoren die niet uit een attest blijken en niet gekend zijn bij de fiscus en de bank. Extra waakzaamheid is, zeker bij deze eerste keer, dus zeker geboden.