HomeVoordelig lenenWoonbonus: wat brengt de toekomst in Brussel en Wallonië?

Woonbonus: wat brengt de toekomst in Brussel en Wallonië?

Net zoals het Vlaamse Gewest willen de twee andere Gewesten het systeem voor fiscale aftrek van hypothecaire leningen herzien. Wat moet u weten?

Hebt u al een woonlening? Of bent u van plan om nog voor het einde van dit jaar er een af te sluiten en de authentieke akte te ondertekenen? Dan kunt u op beide oren slapen. Voor bestaande contracten verandert er in de drie Gewesten niets.

En voor toekomstige woonleningen?

Alles hangt af van het Gewest waarin uw woning zich bevindt. De materie werd immers geregionaliseerd.

  • De Vlaamse regering vermindert het maximumbedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend met 760 euro (1.520 in plaats van 2.280 euro). Bovendien wordt het belastingvoordeel aan een vast percentage van 40% berekend.
  • De Brusselse regering zegt in haar regeerverklaring (p. 116) dat de aftrekbaarheid behouden blijft. In 2017 wordt ze wel opnieuw geëvalueerd in het kader van een algemene fiscale hervorming.
  • De Waalse regering heeft nog geen details bekendgemaakt. Maar zegt in haar verklaring wel dat (pagina 40):
    • Ze het systeem volledig wil herzien voor toekomstige contracten.
    • Het voor bestaande contracten niet mogelijk is om het fiscale voordeel langer te laten lopen dan de oorspronkelijke looptijd van de lening. Dat wil dus zeggen dat de bonus niet meer geldt voor heropnames.

Goed nieuws?

De drie Gewesten willen in elk geval het verwerven van een eigen woning blijven aanmoedigen. Maar dan via andere mechanismes. Bijvoorbeeld via een vermindering van de registratierechten. Toch wel een serieuze uitgave als u iets koopt.