HomeVoordelig lenenWoonbonus: hoe zit het nu?

Woonbonus: hoe zit het nu?

Sinds 1 januari 2015 is de woonbonus een regionale bevoegdheid. Met welke gevolgen?

De nieuwe regels hebben alleen betrekking op leningen afgesloten sinds 1 januari 2015. Voor leningen afgesloten voor die datum werd het oude systeem geregionaliseerd. Maar op enkele uitzonderingen na verandert er niets.

Elk gewest zijn eigen fiscale voordelen?

In feite komt het daarop neer. Voor leningen aangegaan sinds 1 januari 2015 hangt uw fiscale voordeel af van het gewest waarin uw woning gelegen is.

  • Vlaamse Gewest: Vlaanderen heeft als eerste de woonbonus aangepast. Het fiscale voordeel werd op twee manieren verminderd. Enerzijds daalde het grensbedrag van 2.280 euro naar 1.520 euro (met een toeslag van 760 euro voor de eerste tien jaar). Anderzijds wordt het belastingvoordeel berekend tegen een uniform tarief van 40%. Voor de regionalisering hing dat tarief af van uw marginale aanslagvoet. Die lag tussen 30% (lage inkomens) en 50% (hoge inkomens). Het nieuwe systeem is dus voordeliger voor minder gegoede gezinnen. Zij genieten nu van een hoger percentage. Maar in de meeste gevallen is de woonbonus wel een stuk minder voordelig geworden.
  • Waalse Gewest: Wallonië heeft het systeem iets na Vlaanderen aangepast. Maar minder drastisch. Het grensbedrag voor de berekening van de belastingvermindering veranderde niet: 2.290 euro met een toeslag van 760 euro voor de eerste tien jaar (die bedragen worden elk jaar geïndexeerd). Het percentage voor de aftrek werd wel naar het niveau van Vlaanderen gebracht. 40%, onafhankelijk van de inkomsten, in plaats van de vroegere 30 tot 50%.
  • Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: de Brusselse regering heeft ervoor gekozen niets te ondernemen. Maar dat betekent niet dat er niets verandert. Als een gewest geen eigen regels oplegt, bestaat het fiscale voordeel voor nieuwe leningen - volgens de regelgeving rond de regionalisering - uit een belastingvermindering aan het forfaitaire tarief van 45%. Die vermindering is van toepassing op dezelfde grensbedragen die jaarlijks geïndexeerd worden (voor de inkomsten van 2015: 2.290 euro met een toeslag van 760 euro voor de eerste tien jaar).

En in het geval van een herfinanciering?

Als u beslist om uw lening afgesloten voor 31 december 2014 te herfinancieren, blijft u genieten van het oude systeem. Volgens de wet is het de datum waarop de lening afgesloten werd, die het fiscale regime bepaalt.