HomeSlim sparenWettelijk pensioen: wat verandert er in 2014?

Wettelijk pensioen: wat verandert er in 2014?

Sinds de goedkeuring van de pensioenhervorming zijn er een aantal nieuwe maatregelen. Wat is er begin dit jaar veranderd?

De aanpassingen van kracht sinds het begin van de pensioenhervorming hebben een impact op vier elementen:

  • De leeftijd waarop een werknemer vervroegd met pensioen kan gaan.
  • De pensioenbonus (compenseert werknemers die actief blijven na de prepensioenleeftijd).
  • Het systeem van gelijkgestelde periodes (de periodes waarin de werknemer geen loon ontving, maar wel pensioenrechten opbouwde).
  • Werken tijdens het pensioen.

In 2014 werden de eerste twee elementen gewijzigd.

Later met prepensioen

Vervroegd pensioen is de mogelijkheid voor een werknemer om voor de wettelijke leeftijd van 65 met pensioen te gaan. Tot 2012 kon dat vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat u een loopbaan van minstens 35 jaar achter de rug had.

Eén van de doelstellingen van de pensioenhervorming was om de voorwaarden voor prepensioen te verstrengen. Sinds 1 januari 2014 moet u 61 jaar zijn met een loopbaan van 39 jaar. Vanaf 2015 61,5 jaar met een loopbaan van 40 jaar. En vanaf 2016 wordt dat 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar.

Voor werknemers die bijna met vervroegd pensioen konden gaan op het moment van de hervormingen bestaan er overgangsmaatregelen. U vindt meer info op de site van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Pensioenbonus

De pensioenbonus biedt een stimulans aan wie langer actief wil blijven. Werknemers die met prepensioen kunnen gaan, maar die ervoor kiezen om te blijven werken, krijgen een vergoeding.

  • Voor loontrekkenden geeft elke bijkomende werkdag recht op een verhoging van het pensioen met een forfaitair bedrag dat geleidelijk toeneemt.
  • Voor zelfstandigen geldt het systeem van de pensioenbonus ook, maar werkt het per bijkomend kwartaal.

Wat brengt de toekomst?

In 2014 zijn er nog nieuwe aanpassingen mogelijk. Bepaalde maatregelen wachten nog op een koninklijk besluit. We houden u verder op de hoogte.