HomeMijn pensioen voorbereidenWettelijk pensioen: een enkele instantie voor loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren

Wettelijk pensioen: een enkele instantie voor loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) gefuseerd tot de Federale Pensioendienst (FPD). Goed nieuws voor wie met pensioen gaat.

De nieuwe instantie die door de fusie van de RVP en de PDOS tot stand is gekomen, heet ‘Federale Pensioendienst’. Vanaf nu zitten de berekening en uitbetaling van pensioenen voor loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren onder één dak.

Nieuwe website

De Federale Pensioendienst heeft al zijn eigen website: www.pensioendienst.fgov.be. Maar momenteel stuurt hij de bezoeker soms nog wel in functie van zijn vragen naar de oude sites. Het is wel de bedoeling om alle info over pensioenen op één site te groeperen.

Goed nieuws voor gemengde loopbanen

Die fusie betekent een nieuwe stap in de dienstverlening aan de burgers. De nieuwe Federale Pensioendienst moet hét contactpunt worden voor alle vragen rond pensioenen. Almaar meer werknemers kennen een gemengde loopbaan. Dat wil zeggen dat ze onder verschillende stelsels gewerkt hebben.

mypension.be: verdere integratie

Intussen wordt de integratie van de pensioenen uit de overheidssector in mypension.be verdergezet. Via die site hebt u online toegang tot uw pensioendossier. Op termijn vindt u er al uw loopbaangegevens terug. Alle huidige en toekomstige gepensioneerden krijgen er een persoonlijk antwoord op vragen over hun pensioen. Zowel loontrekkenden als zelfstandigen vinden er een schatting van hun toekomstig pensioen. Bezoek die site zeker eens. Dan weet u met zekerheid of nog extra moet sparen voor uw pensioen.