HomeMijn pensioen voorbereidenWerken na uw pensioen?

Werken na uw pensioen?

Eind 2014 heeft de regering de voorwaarden versoepeld om gepensioneerden toch nog te laten werken zonder dat ze hun recht op pensioen verliezen. Wat u moet weten.

Sommige gepensioneerden willen toch nog werken. De ene om actief te blijven, de andere om wat bij te verdienen. Tot voor kort waren die inkomsten wettelijk strikt beperkt. Door de pensioenhervorming werden ze versoepeld.

65 of ouder

Sinds 1 januari 2015 mogen gepensioneerden van 65 of ouder hun pensioen cumuleren met inkomsten uit een beroepsactiviteit. Hoeveel die inkomsten bedragen, heeft geen belang.

Er bestaat wel een uitzondering, namelijk als uw echtgenoot/echtgenote een gezinspensioen krijgt. U hebt recht op een gezinspensioen als de som van de wettelijke pensioenen van u en uw partner lager is dan het pensioen dat een van u beiden zou krijgen als de andere niets kreeg en volledig te uwen laste was. Degene die het minste kreeg, krijgt geen pensioen meer. De andere krijgt het gezinspensioen. De inkomsten van u als koppel liggen in dat geval hoger.

Voor de partner die geen pensioen meer krijgt, geldt er een jaarlijkse inkomstenlimiet:

  • Zonder kinderen ten laste: een brutosalaris van 22.509 euro voor een loontrekkende en 18.007¬†euro aan netto belastbare inkomsten voor een zelfstandige.
  • Met kinderen ten laste: 27.379 bruto voor een loontrekkende en 21.903 euro aan netto belastbare inkomsten voor een zelfstandige.

Als die limiet overschreden wordt, wordt het pensioen van beide partners opnieuw berekend volgens het bedrag als alleenstaande.

Jonger dan 65

Bent u jonger dan 65? Dan ligt het wat moeilijker. Volgens de regering valt het vervroegde pensioen (voor de wettelijke pensioenleeftijd) niet te combineren met een beroepsactiviteit. Daarom heeft zij de inkomsten strikt beperkt:

  • Gepensioneerde zonder kinderen ten laste: 7.793 euro voor een loontrekkende en 6.234 euro voor een zelfstandige.
  • Gepensioneerde met kinderen ten laste: 11.689 euro voor een loontrekkende en 9.351 euro voor een zelfstandige.
  • Begunstigde van een overlevingspensioen: 22.680 euro voor een loontrekkende en 18.144 euro voor een zelfstandige.

Wat in geval van overschrijding?

Als u het plafond overschrijdt, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Als u bijvoorbeeld 10% meer verdient, wordt uw pensioen met 10% verminderd. Dat kan alleen voor het jaar waarin de overschrijding vastgesteld werd.