HomeVoordelig lenenWelke kortingen voor registratierechten in Wallonië?

Welke kortingen voor registratierechten in Wallonië?

De aankoop van een huis is voor de meeste gezinnen een zware investering, en de registratierechten wegen soms zwaar door. Gelukkig bestaan er in het Waalse Gewest enkele kortingen op die rechten.

In Wallonië bedraagt het normale tarief van de registratierechten 12,5%. Maar net als Vlaanderen (geldt niet voor Brussel) kent Wallonië het systeem van het ‘klein beschrijf’, voor kopers van een bescheiden woning. “De eigenaar van het huis betaalt dan geen 12,5% registratierechten, maar slechts 6%”, zegt meester Carnewal, vennoot bij Berquin Notarissen te Brussel. “Het kadastraal inkomen van het huis mag dan maximaal 745 euro bedragen. Als u drie of vier kinderen ten laste hebt, wordt dat grensbedrag opgetrokken tot 845 euro. Hebt u vijf of zes kinderen ten laste, dan wordt het 945 euro. Bij zeven kinderen of meer 1.045 euro.”

Beperkingen klein beschrijf

Let wel, dat gunsttarief is beperkt tot een bepaald plafond. “Dat plafond is afhankelijk van de gemeente tot gemeente”, legt notaris Carnewal uit. “In zones met vastgoeddruk – waar er veel vraag is naar vastgoed - bedraagt het plafond 217.237,03 euro voor koopovereenkomsten gesloten in 2013. In gemeenten zonder vastgoeddruk is het plafond vastgelegd op 207.461,37 euro.”

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Als u een huis koopt in Lasne (bekend als een heel ‘dure’ gemeente) met een kadastraal inkomen van 650 euro en een verkoopprijs van 250.000 euro, worden de registratierechten als volgt geheven:

  • Op de schijf tot 217.237,03 euro betaalt u 6% registratierechten.
  • Op de schijf van 217.237,04 euro tot 250.000 euro betaalt u 12,5% registratierechten.

De korting geldt bovendien alleen als het goed het enige stuk vastgoed is dat u bezit. En u moet het huis of appartement ook effectief bewonen.

Merk ook op dat de maximumbedragen jaarlijks geïndexeerd worden. De lijst van gemeenten met hoge of heel hoge prijsdruk, wordt elk jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uiteraard kunt u daarvoor ook bij uw notaris terecht.

Sociale lening

In Wallonië zijn er dus twee ‘tarieven’: 12,5% en 6%. Op dat laatste tarief van 6% kunt u eventueel een bijkomende korting krijgen tot 5%. “U moet de aankoop van uw onroerend goed dan financieren met een hypothecair gewaarborgde lening”, zegt notaris Carnewal. “Die kan door verschillende instanties worden toegekend. De meest bekende is de Société wallone de Crédit Social, via haar 39 Guichets du Crédit Social gespreid over Wallonië. U moet aan verschillende voorwaarden voldoen.

  • Het is uw eerste huis of appartement.
  • U gebruikt het als persoonlijke woning.
  • Uw pand is maximaal 200.000 euro waard (gemeenten met vastgoeddruk) of 191.000 euro (gemeenten zonder vastgoeddruk).

De tweede instantie is het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Ook daar zijn er voorwaarden:

  • U mag niet eigenaar of vruchtgebuiker zijn van een andere woning
  • U moet minstens drie kinderen ten laste hebben.
  • U moet woonachtig zijn in België, en in functie van het aantal kinderen ten laste mag u maar een zeker netto-inkomen hebben.
  • De woning moet in het Waals Gewest liggen
  • De maximale waarde van het goed hangt af van het aantal kinderen ten laste. Dat begint bij 200.000 euro (bij drie kinderen ten laste) en gaat tot 240.000 euro (acht kinderen en meer ten laste). Die bedragen worden dan weer met 5% of 10% verhoogd in gebieden met hoge vastgoeddruk.

Tot slot nog dit: de bepaling van de kortingen op registratierechten en zeker de toepassing ervan op ‘speciale gevallen’ (aankoop door vastgoedhandelaars of aankoop onder btw-stelsel bijvoorbeeld) is voer voor specialisten. Voor een gepersonaliseerde berekening maakt u dus beter een afspraak met uw notaris.