HomeMijn geld beherenWelke huurcontracten voor woningen bestaan er?

Welke huurcontracten voor woningen bestaan er?

Als u een woning huurt, kan de eigenaar u twee types huurcontracten voorstellen. Wat is het verschil? En hoe weet u welk bij u past?

Als u een huis of appartement huurt, moet u een huurovereenkomst met de eigenaar ondertekenen. Er bestaan twee types:

  • Voor een hoofdverblijfplaats
  • Volgens gemeen recht

Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats

Wordt uw woning uw hoofdverblijfplaats? Neemt u er uw wettelijk domicilie en schrijft u zich op dat adres in in het bevolkingsregister? Dan hebt u een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats nodig.

Daarin staan de volgende zaken:

  • Het gaat om een contract van bepaalde duur (initieel 3 jaar). Als u het contract vervroegd opzegt, moet u de opzegtermijn en de wettelijke schadevergoedingen respecteren.
  • Na drie jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd. Het gaat dan over in een contract voor negen jaar. Als u beslist om de overeenkomst na drie jaar niet te verlengen of om ze later op te zeggen, moet u geen schadevergoeding betalen. Maar moet u wel een opzegperiode en bepaalde modaliteiten naleven.
  • Een aantal beschermingsmaatregelen (omdat het om uw wettelijk domicilie gaat). Het is bv. veel moeilijker voor de eigenaar om het contract op te zeggen voor de einddatum. Tenzij hij een zware boete betaalt.
  • Een strikt kader voor de huurwaarborg, zowel wat het bedrag als de samenstelling ervan betreft.

Volgens gemeenrecht

Een huurovereenkomst volgens gemeenrecht is veel flexibeler. De eigenaar en de huurder zijn vrij om zelf de meeste voorwaarden ervan te bepalen. Denk maar aan de duur van het contract, de opzegmodaliteiten, de huurwaarborg… Dat type contract wordt dikwijls gebruikt voor een studentenkot. En ook voor onderverhuring.

Voor een kot gaat het meestal om een contract voor tien maanden (een academiejaar). Twaalf maanden kan ook, maar dat valt minder voor.

Hebt u een contract volgens gemeenrecht voor bepaalde duur (bv. voor uw kot) en wilt u het voor de einddatum opzeggen? Dan moet u de modaliteiten respecteren die in het contract staan. Die kunnen volledig bepaald worden door de eigenaar en door u als huurder. Lees het contract dus goed na voor u het ondertekent. Als u niet akkoord gaat, doe dan een tegenvoorstel.

Opgelet met de notie verblijfplaats!

Een contract volgens gemeenrecht bevat dikwijls een clausule die de huurder verbiedt om van het gehuurde pand zijn hoofdverblijfplaats te maken. De reden daarvoor is eenvoudig. Als u er uw domicilie neemt, wordt het contract als een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats beschouwd. De wettelijke regels hebben dan voorrang op de overeengekomen clausules. Zeker wat de duur, opzeg en huurwaarborg betreft. Een situatie die zowel voor u als de eigenaar slecht kan uitvallen!

Stel uw vraagBekijk alle vragen