HomeMijn geld beherenWelke garanties biedt een gemeenschappelijke rekening?

Welke garanties biedt een gemeenschappelijke rekening?

Mijn partner en ik willen samen een rekening openen voor onze huishouduitgaven. Wat is het wettelijke kader van zo’n rekening? Kan één van ons de rekening leegmaken zonder dat de andere het weet? Of de volmacht opzeggen? (Karel)

Het wettelijke kader rond volmacht – of lastgeving – staat beschreven in de artikels 1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek. Als een koppel een gezamenlijke rekening opent, kan een titularis in principe niet op zijn eentje verrichtingen uitvoeren. Daarvoor is de handtekening van de andere titularis vereist.

In de praktijk kiezen de twee titularissen er meestal voor om elkaar een volmacht te geven. Dat betekent dat ze elkaar hun akkoord geven om verrichtingen te doen zonder het akkoord van de andere te moeten vragen. Sommige banken beperken dat recht wel door bv. het afsluiten van de rekening uit te sluiten.

En in geval van misbruik?

Wat gebeurt er als één van de titularissen misbruik maakt van de situatie en bv. al het geld afhaalt? Daar is jammer genoeg niets tegen te doen, net omdat u een volmacht gegeven hebt. En door die volmacht is de bank verplicht om op het verzoek in te gaan. U kunt wel een rechtszaak tegen uw partner aanspannen om uw deel terug te vorderen.

Wat gebeurt er als uw partner uw volmacht op de rekening wil opzeggen? Alles hangt af van het algemeen reglement van de verrichtingen van uw bank. Voor bepaalde banken is de volmacht wederzijds en houdt de eenzijdige opzegging automatisch de opzegging van de volmacht van de andere partner in. Dan zijn alleen nog maar gezamenlijke verrichtingen mogelijk. Dat is wel niet het geval in alle banken. U kijkt dus beter even na wat het algemeen reglement der verrichtingen voorziet.

Een ‘gemeenschappelijke’ rekening

Als u problemen wilt voorkomen, stort u op die rekening beter alleen maar uw aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Dus ja, er zijn wettelijke aspecten die een rol spelen. Maar vergeet vooral niet dat zo’n gemeenschappelijke rekening, net zoals samenleven, een minimum aan vertrouwen vraagt. 

Stel uw vraagBekijk alle vragen