Home[node:category:name]Welke belasting betaalt u op uw wettelijk pensioen?

Welke belasting betaalt u op uw wettelijk pensioen?

Ook al is het pensioen dat u krijgt niet echt een salaris, toch wordt het beschouwd als een inkomen dat onderworpen is aan belastingen en sociale bijdragen. Wat mag u op uw belastingbrief verwachten? 

Uw pensioen mag dan opgebouwd zijn aan de hand van de sociale bijdragen die u hebt betaald, in de ogen van de fiscus blijft het een belastbaar inkomen. Gelukkig wel met enkele aanpassingen om de factuur enigszins te verzachten. Wat gebeurt er nu concreet met uw brutopensioen?

Brutopensioen, nettopensioen

Uw pensioen wordt in feite onderworpen aan dezelfde behandeling als uw salaris. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die verantwoordelijk is voor het storten van de pensioenen, gaat op dezelfde manier te werk als uw vroegere werkgever. Hij vertrekt vanuit uw brutopensioen en trekt daar een reeks bedragen vanaf die hij doorstuurt naar de fiscus en de sociale zekerheid:

Zodra die afhoudingen uitgevoerd zijn, ontvangt u uw ‘nettopensioen’. Dat is dus precies hetzelfde mechanisme dat uw werkgever moest naleven voor hij uw salaris stortte. En net zoals dat bij uw salaris het geval was, is de kous daarmee nog niet af.

Wat moet u vermelden op uw belastingaangifte

Aangezien uw pensioen een belastbaar inkomen vormt, moet u dat ook aangeven op uw belastingaangifte, in vak V. Uw pensioen wordt vervolgens opgeteld bij uw andere belastbare inkomsten. Dat totaal wordt onderworpen aan de marginale aanslagvoet van de personenbelasting. Net zoals dat bij uw salaris het geval was. Vanzelfsprekend wordt de voorheffing, die de RVP heeft afgehouden vóór hij uw pensioen doorstortte, afgetrokken van het belastingbedrag dat u moet betalen. Net als vóór u met pensioen ging, ontvangt u een aanslagbiljet met een nauwkeurige afrekening van uw belastingen. Daarop staat hoeveel u nog moet betalen aan de belastingadministratie of hoeveel u terugkrijgt, afhankelijk van uw situatie.

Een belastingvermindering of helemaal zelfs geen belastingen?

Er bestaat echter nog een verschil met uw salaris. En deze keer is het in uw voordeel: uw pensioen geniet van een belastingvermindering, die jaarlijks geïndexeerd wordt. In 2012 (belasting op de inkomsten van 2011), bedroeg die maximaal 1.901,09 euro.

De overheid heeft nog een bijkomende maatregel voorzien voor mensen met een laag pensioen als hun enige inkomen. Als uw pensioen na de toepassing van de afhoudingen een bepaalde drempel niet overschrijdt (vastgelegd op 14.498 euro voor het jaar 2012, inkomsten van 2011), en als u geen andere inkomsten ontvangt, dan betaalt u geen belastingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Zoals u ongetwijfeld al weet, ligt het wettelijk pensioen in België niet erg hoog. De belastingen waaraan uw pensioen zijn onderworpen - ook al zijn ze dan minder hoog - helpen de situatie er niet op te verbeteren. Het is dan ook belangrijk dat u uw voorzorgen neemt en dat u een aanvullend pensioen opbouwt