HomeSlim sparenWelke aanvullende verzekeringen kiest u?

Welke aanvullende verzekeringen kiest u?

Tegenwoordig kunt u zich tegen zowat elk risico verzekeren: een hospitalisatieverzekering, een reisbijstandsverzekering, een tandverzekering, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, overlijden ... Maar hoe kiest u nu de gepaste dekking?

Laten we eerst het principe van een verzekeringscontract even onder de loep nemen. Bij een verzekeringscontract engageert een verzekeraar zich ten opzichte van de verzekeringnemer om een prestatie te leveren indien er een bepaalde niet-vaststaande gebeurtenis zou plaatsvinden die voor de verzekeringnemer geen enkel voordeel heeft. In ruil voor dit engagement rekent de verzekeraar een vaste of variabele premie aan, die zowel afhangt van de grootte van het risico als van de waarschijnlijkheid dat dit risico zich zal voordoen.

Een financiële of andere prestatie

De prestatie die geleverd wordt door de verzekeraar kan financieel van aard zijn, maar kan ook iets heel anders zijn. Als u bijvoorbeeld een reisbijstandsverzekering neemt, dan zal uw verzekeraar alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u goed verzorgd wordt en dat u gerepatrieerd wordt, eventueel samen met uw gezin. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van uw auto zal echter, als er wordt vastgesteld dat de schuld bij u ligt, enkel de factuur betalen voor de reparatie van het voertuig dat u beschadigd hebt.

Welke dekkingen komen het meest voor?

De meest voorkomende verzekeringen zijn:

 • de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid: dat is de enige verplichte dekking. Deze verzekering dient om de slachtoffers van een ongeval waarvoor u als chauffeur verantwoordelijk bent, schadeloos te stellen.
 • de verzekering voor eigen materiële schade aan uw auto (omnium of mini-omnium): deze dekking is niet verplicht, en komt tussen in de kosten aan uw eigen voertuig in geval van een ongeval, diefstal, vandalisme …
 • de familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: deze dekt alle gevallen in het dagelijkse leven waarvoor u burgerlijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Enkele voorbeelden: u laadt uw boodschappen in de auto en krast daarbij per ongeluk de motorkap van een andere auto; uw kind schopt met een voetbal de ruit van uw buurman in; uw kat duwt een bloempot van de vensterbank en die belandt in het dak van de veranda van de buren …
 • de woningverzekering: die dekt een hele reeks van schadegevallen aan uw woning.
 • de dekkingen voor 'juridische bescherming' gekoppeld aan de bovenstaande verzekeringen: met deze aanvullende dekking kunt u een beroep doen op een advocaat om uw rechten te verdedigen bij een geschil dat verband houdt met de risico's die gedekt zijn door deze verzekering.
 • de hospitalisatieverzekering: deze dekt alle kosten die verband houden met de hospitalisatie van de gedekte personen.
 • de tand(zorg)verzekering.
 • de overlijdensverzekering: ingeval de verzekerde persoon overlijdt, betaalt de verzekering een premie uit aan de begunstigde in het contract. De schuldsaldoverzekering is een specifieke vorm van overlijdensverzekering bij hypothecaire kredieten (en soms bij andere kredietvormen).

Er bestaan nog tal van andere soorten verzekeringen. Zo kunnen eigenaars van huisdieren een verzekering afsluiten die de dierenartskosten dekt, kunnen chauffeurs een verzekering afsluiten die de medische kosten dekt van hun passagiers ingeval van een ongeval, kunnen muzikanten en verzamelaars hun meest kostbare bezittingen laten verzekeren tegen diefstal of schade ...

Hoe kiest u welke verzekeringen u wilt nemen?

Aangezien de BA Autoverzekering wettelijk verplicht is, hoeft u al helemaal niet te beslissen of u die neemt of niet. Denk er ook om dat een contractuele relatie u mogelijk een specifieke verzekering kan opleggen: zo kan de eigenaar van het appartement dat u huurt u bijvoorbeeld verplichten een brandverzekering te nemen.

Om u te helpen bij uw beslissing, zetten wij voor u drie elementen op een rijtje waarmee u rekening moet houden:

 • het bedrag van de premie
 • de gevolgen van de gebeurtenis waarvoor u een verzekering wilt nemen
 • de waarschijnlijkheid dat deze gebeurtenis effectief plaatsvindt

Het bedrag van de premie hangt trouwens ook vaak samen met twee andere factoren, de grootte van het risico en de waarschijnlijkheid ervan: de verzekeraar berekent uw premie immers op basis van deze twee factoren. Tot slot is alles een kwestie van prioriteiten.

Heel veel Belgen nemen bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering: het bedrag van de premies is immers vrij laag ten opzichte van de kosten van een hospitalisatie. Dat geldt ook voor de dekking tegen ongevallen op reis: weten dat iemand alles voor u regelt als u in het buitenland in de problemen komt, en dat alle medische uitgaven gedekt zijn, biedt u een zekerheid die goed opweegt tegen de bescheiden premie die u ervoor betaalt. Wist u trouwens dat de premie laag is omdat statistisch gezien weinig vakantiegangers een ongeval hebben? Dat geldt ook voor de brandverzekering: het risico dat uw woning in vlammen opgaat, is relatief klein. Zo werden er in 2012 in totaal 11.923 branden gemeld bij de hulpdiensten: 9.388 (79%) in eengezinswoningen, en 2.535 (21%) in appartementsgebouwen. Vrij lage cijfers dus, als u weet dat er bijna 5 miljoen woningen zijn in ons land.

Voor een familiale BA-verzekering is de berekening complexer, en die hangt ook af van uw levensstijl: als u alleen in een appartement woont, is de kans kleiner dat u uw familiale verzekering zult moeten aanspreken dan als u drie kinderen, een hond en twee katten hebt! Toch zijn er heel veel Belgen die deze dekking nemen, aangezien de premie relatief laag is ten opzichte van de risico's.

De franchise: een interessante oplossing?

Als u twijfelt over een bepaalde verzekering, vergeet dan niet dat er veel formules met een 'franchise' bestaan. De franchise is een drempel: onder dit bedrag komt de verzekeraar niet tussen, en zijn alle uitgaven voor uw eigen rekening. Er zijn heel wat familiale BA-verzekeringen die dit type dekking aanbieden. U kunt ook een franchise laten opnemen in de 'omnium'-verzekering voor uw wagen. Gewoonlijk geldt: hoe hoger uw franchise, hoe lager uw verzekeringspremie. En tot slot kunt u er ook voor kiezen om alleen een verzekering te nemen voor de risico's die uw spaargeld in gevaar kunnen brengen.