Home[node:category:name]Wat zijn de fiscale aftrekmogelijkheden bij renovaties?

Wat zijn de fiscale aftrekmogelijkheden bij renovaties?

“Er is veel te doen geweest over de afschaffing van de fiscale premies voor energiezuinige investeringen. Toch heb ik onlangs gelezen dat er nog altijd fiscale aftrekmogelijkheden zijn bij renovatie. Welke zijn dat dan precies?” (Jean-Jacques, 43 ans, Arlon)

Qua fiscale aftrekmogelijkheden valt er vanaf het inkomstenjaar 2012 eigenlijk niet zo heel veel meer te rapen. Omdat onze regering de buikriem moet aanhalen, werden de meeste fiscale maatregelen om de woning energiezuinig te maken, helaas afgeschaft. Dit jaar is er enkel nog een belastingvermindering van 30% voor het plaatsen van dakisolatie en dit bij een woning die ouder is dan vijf jaar. Let wel: er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor mensen die een overeenkomst tekenden met een aannemer voor 27/11/2011. Zij kunnen wel nog genieten van een belastingvermindering van 40% voor hun energiebesparende werken.

Inkomen versus percentage

Betekent dat dan dat u er als bouwheer helemaal alleen voor staat? Nee, dat is niet zo. De Waalse overheid heeft toch nog een hele rist premies en tegemoetkomingen voorzien voor wie zijn woning renoveert. Vooral werken die te maken hebben met energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie worden met verschillende maatregelen aangemoedigd, maar ook wie bijvoorbeeld zijn buitenschrijnwerk laat verbeteren of dakwerken laat uitvoeren mag op een premie rekenen. Om met die laatste premie te beginnen: het huis moet daarvoor gelegen zijn in Wallonië, moet door erkende schatter worden bestempeld als ‘verbeterbaar’ en moet minstens 15 jaar oud. Onder meer het dak, de muren, het buitenschrijnwerk en de vloeren vallen onder de onderdelen van het huis die voor een premie in aanmerking komen. De hoogte van de premie hangt onder meer af van de gezinssituatie en het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager het percentage van het factuurbedrag dat mag teruggevorderd worden.

Renteloze lening

Vanaf 1 mei van dit jaar kan men, onder bepaalde voorwaarden, ook een renteloze lening afsluiten om werken te betalen die het energieverbruik van de woning terugdringen. Om van dit zogenaamde ‘Ecopack’ te kunnen genieten moet de bouwheer minstens twee verschillende werken laten uitvoeren. Het maximale bedrag dat men op die manier kan lenen, kan oplopen tot 30.000 euro. Hoe hoger het inkomen , hoe sneller het geld moet terugbetaald worden .

Brussel

Ook inwoners van Brussel kunnen genieten van heel wat subsidies als ze bijvoorbeeld isolatie of superisolerend glas laten steken of een zuinige verwarmingsketel installeren. De Brusselse overheid verhoogde het budget voor dit soort premies zelfs met zes miljoen euro, vergeleken met 2011, van twaalf naar achttien miljoen euro.  Het bedrag dat kan teruggevorderd worden, hangt vooral af van het inkomen van de aanvrager. Het Brussels Gewest onderscheidt drie categorieën voor een koppel: meer dan 75.000 € per jaar, tussen 45.000 en 75.000€ per jaar en minder dan 45.000€ per jaar. Voor een alleenstaande is dat respectievelijk meer dan 60.000 euro per jaar, tussen 30.000 en 60.000 euro per jaar en minder dan 30.000 euro per jaar. Eén voorbeeld: wie dakisolatie plaatst en tot de eerste categorie behoort krijgt 15€ per vierkante meter subsidie, gemiddelde inkomens krijgen 20€ per vierkante meter en de derde categorie 25€. Maximaal 50% van het factuurbedrag kan teruggevorderd worden.

Websites

 Voor een overzicht van alle premies surft u best even naar energie.wallonie.be of naar het portaal van het Waalse Gewest: www.wallonie.be. Inwoners van Brussel vinden een overzicht op www.woneninbrussel.be en www.brussel.irisnet.be (doorklikken naar wonen in Brussel).

Vraag zeker ook bij de gemeente even na of zij nog specifieke premies voorzien. Die zijn immers niet altijd opgenomen in het lijstje van het Waalse Gewest.

Stel uw vraagBekijk alle vragen