HomeSlim sparenWat moet u in 2012 nog doen voor uw pensioenspaarfonds?

Wat moet u in 2012 nog doen voor uw pensioenspaarfonds?

Het jaareinde nadert en u hebt nog wat spaarcentjes? Waarom investeert u die niet in uw pensioenspaarfonds?

In 2012 mag elke belastingplichtige tot 910 euro storten in een pensioenspaarfonds. Dat biedt twee stevige voordelen:

- Een aantrekkelijk bijkomend pensioen als u met pensioen gaat;
- Een fiscale vrijstelling waardoor u 30% van de geïnvesteerde bedragen recupereert in de vorm van een belastingvermindering.

Die fiscale vrijstelling zorgt voor een aantrekkelijk rendement en het zou spijtig zijn dat u dat laat schieten. Als u, zoals vele Belgen, besloten hebt om elke maand een klein bedrag te investeren, hebt u misschien het maximum van 910 euro nog niet bereikt. Maar het is nog niet te laat. Er zijn twee oplossingen voor u.

De situatie evalueren

Vraag aan uw financiële instelling een overzicht van uw pensioenspaarrekening, als ze u dat nog niet bezorgd heeft:

  • wat is het totaal van de bedragen die al gestort werden in 2012?
  • welk bedrag kunt u nog bijstorten om tot aan het aftrekbare maximum te komen?

In functie van uw mogelijkheden beslist u dan welk bedrag u dit jaar nog aan uw pensioenspaarfonds wilt besteden.

Kiezen voor automatische indexering

Vele financiële instellingen stellen vandaag contracten voor met een formule voor automatische indexering. Met zo’n contract worden de gestorte bedragen automatisch aangepast aan het nieuwe wettelijke maximum. Dankzij dat systeem bent u niet alleen zeker dat u maximaal het fiscale voordeel geniet, maar vooral dat u het beste bijkomend pensioen opbouwt.

En als ik nog niet aan pensioensparen doe?

Dan is het nu het moment om ermee te beginnen! Als u nog voor het einde van dit jaar stort, profiteert u nog van het fiscale voordeel voor 2012.