HomeMijn geld beherenWat met uw gemeenschappelijke rekening als u uit elkaar gaat?

Wat met uw gemeenschappelijke rekening als u uit elkaar gaat?

Als u besluit uiteen te gaan, moet u eraan denken uw gemeenschappelijke rekeningen af te sluiten. Wat moet u weten?

Hebt u een tijdje met iemand samengeleefd? Dan hebt u allicht samen een zichtrekening en een spaarrekening geopend. Die rekeningen moeten dus afgesloten worden.

Wat is een gemeenschappelijke rekening?

In een vorig artikel legden we de basisprincipes van een gemeenschappelijke rekening al eens uit. U en uw partner zijn beiden de titularissen van een gemeenschappelijke rekening. Wettelijk gezien kunt u geen verrichtingen doen zonder het akkoord van uw partner. Om dat eenvoudiger te maken laten alle banken beide partners een volmacht ondertekenen. Daardoor kan elke partner alleen handelen.

Twee handtekeningen nodig voor de afsluiting

Er bestaat wel één belangrijke uitzondering: de afsluiting van de rekening. Die mogelijkheid maakt doorgaans geen deel uit van de volmacht. U moet dus samen bij uw bank een document ondertekenen om de rekening af te sluiten. En ook zeggen naar welke rekeningen het saldo overgeschreven moet worden. Dat geldt zowel voor uw zicht- als voor uw spaarrekening. Bij Record Bank is de afsluiting volledig gratis.

Stel uw vraagBekijk alle vragen