HomeSlim sparenWat is inflatie ook alweer?

Wat is inflatie ook alweer?

U ziet het begrip ‘inflatie’ vaak voorbijkomen in nieuwsberichten. Maar weet u nog wat inflatie precies inhoudt? Tijd voor een korte opfrissing!

Als de prijzen van de meeste diensten en goederen stijgen, is er sprake van inflatie. Het is met andere woorden een algemene stijging van het prijspeil. Het gevolg van inflatie is dat u voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Uw koopkracht daalt dus.

Stel dat u in 2007 één euro betaalde voor een brood en dat hetzelfde brood nu twee euro kost. U kunt nu met hetzelfde geld, één euro, maar een half brood kopen. Dan is de inflatie 100% over een periode van 10 jaar.

Hoe wordt inflatie gemeten?

De maatstaf voor inflatie is de evolutie van de consumptieprijsindex, ook wel eens de ‘boodschappenmand’ genoemd. Dat komt omdat de geselecteerde goederen en diensten belangrijk zijn voor het beheren van het huishoudbudget. Bepaalde goederen of diensten zullen harder doorwegen in de index, omdat ze belangrijker zijn of meer gebruikt worden. Het jaarlijkse inflatiecijfer wordt berekend door de waarde van de jaar op jaar opeenvolgende boodschappenmanden te vergelijken. Dat cijfer wordt altijd uitgedrukt in een percentage dat het verschil aangeeft met de prijzen van twaalf maanden voordien.

Om de consumptieprijsindex zo effectief mogelijk te maken, moet er natuurlijk een zo precies mogelijke simulatie gemaakt worden van de consumptie van huishoudens. De index wordt daarom om de vijf tot acht jaar volledig herzien. Sinds 2006 is er ook een tweejaarlijkse herziening. Zo vinden nieuwe producten sneller hun weg naar de boodschappenmand en kan de weging vlotter herbekeken worden.

Er bestaat ook een aparte variant van de consumptieprijsindex: de gezondheidsindex. Dat is een ‘light’-versie van de boodschappenkorf, waarbij de prijzen van olie, tabak en alcohol buiten beschouwing gelaten worden.

Twee soorten inflatie

Er bestaan grosso modo twee soorten inflatie. Kosteninflatie ontstaat als hogere productiekosten van bedrijven leiden tot hogere verkoopprijzen. Productiekosten kunnen toenemen door de stijging van:

  • Grondstoffenprijzen
  • Water- en energiekosten
  • Prijzen van machines
  • Lonen van arbeiders en bedienden
  • Belastingen

Bij bestedingsinflatie kan de producent nauwelijks aan de klantvraag voldoen. De vraag naar goederen en diensten is groter dan het aanbod. De schaarste zorgt zodoende voor inflatie.

Welke invloed heeft inflatie op uw loon?

In België zijn lonen, uitkeringen, pensioenen, huurprijzen, onderhoudsgeld en heel wat andere inkomens en uitgaven gekoppeld aan de gezondheidsindex. Die worden in verschillende stappen geïndexeerd, maar alleen als de spilindex overschreden wordt. Dat is het geval wanneer het gemiddelde cijfer van de laatste vier gezondheidsindexen groter is dan het cijfer van de spilindex. Die spilindex is dus eigenlijk een vooraf vastgelegde grens tot waar prijzen maximaal mogen stijgen, voor er een indexatie van de lonen en uitkeringen nodig is. Dat maakt dat de meeste Belgen op het gebied van inkomen geen negatieve invloed van inflatie ondervinden.