HomeBeleggen op maatWat gebeurt er met mijn kasbons als ik sterf?

Wat gebeurt er met mijn kasbons als ik sterf?

Ik heb belegd in kasbons en termijnrekeningen. Als ik overlijd, moeten mijn erfgenamen dan wachten tot de eindvervaldag? Of krijgen ze het geld onmiddellijk? (Roland, 72 jaar)

Zoals u wellicht weet, moeten uw erfgenamen direct de bank op de hoogte brengen van uw overlijden. Uw bank blokkeert uw rekeningen in afwachting van de bevestiging van de identiteit van uw erfgenamen. Eens die formaliteiten vervuld, kan de bank uw rekeningen deblokkeren en uw tegoeden vereffenen.

Kasbons en andere roerende goederen

Alles wat op uw effectenrekening staat, wordt in principe overgedragen aan uw erfgenamen. Als ze de erfenisrechten betaald hebben, kunnen ze de effecten ofwel verkopen ofwel bijhouden tot hun eindvervaldag. Verkopen ze de kasbons voor de eindvervaldag, betalen ze wel bijkomende kosten. Het is dus beter om ze tot het einde bij te houden.

Termijnrekeningen

Voor termijnrekeningen is het iets delicater. In principe zijn de bedragen geblokkeerd tot de overeengekomen vervaldag. Hoe die rekeningen vervroegd afgesloten kunnen worden, hangt af van de algemene voorwaarden van uw bank. Bij sommige banken zijn die schadevergoedingen minder, als het om het overlijden van een naaste gaat.

Goed om te weten

Bij een overlijden zijn de grootste kosten de erfenisrechten. Die hangen af van het gewest waarin de overledene woonde en van de graad van verwantschap. Veel banken bieden een overlijdensverzekering aan. De erfgenamen krijgen dan een vergoeding (ook daarop zijn er successierechten verschuldigd) waarmee ze de staat kunnen betalen.

Stel uw vraagBekijk alle vragen