HomeBeleggen op maatWat is een rating?

Wat is een rating?

Soms leest u in de pers berichten over de verhoging of verlaging van de rating van een land. Wat is dat juist?

Een rating is een score die toegekend wordt door een gespecialiseerd bedrijf, een ratingbureau of kredietbeoordelaar. Het evalueert de financiële gezondheid van:

  • Ondernemingen
  • Landen, publieke instellingen of instanties
  • Transacties (uitgifte van een obligatie, gestructureerde financieringen, enz.)

Die score geeft duidelijke info over het risico dat een belegger neemt, als hij een obligatie wil kopen of wil deelnemen aan een financieringstransactie. Het is een combinatie van cijfers en letters. Het ratingbureau Standard & Poor’s bv. heeft België AA gegeven.

Verschillende ratingbureaus, verschillende systemen

Op dit ogenblik zijn er drie grote ratingbureaus. Alle drie van Amerikaanse oorsprong: Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s (S&P). Ze hebben elk hun eigen systeem. Maar ze maken alle drie het onderscheid tussen twee categorieën.

  • ‘Investment grade’: de kredietbeoordelaars kennen de rating ‘investment grade’ toe, als zij denken dat de uitgever in staat is om alles terug te betalen. De hoogste rating – voor de minst risicovolle beleggingen – is de fameuze ‘tripel A’ (Aaa bij Moody’s, AAA bij S&P et Fitch). Naarmate het risico vergroot, zakken de ratings.
  • ‘High yield’: vanaf Ba1 (Moody’s) of BB+ (S&P en Fitch) wordt de belegging als speculatief beschouwd. Dat betekent dat het risico op falen groter is. Met andere woorden dat de uitgever zijn schulden slechts gedeeltelijk of helemaal niet kan terugbetalen. Die beleggingen worden ‘high yield’ genoemd, omdat het rendement ervan hoger is ter compensatie van het risico. De noteringen C (Moody’s), DDD (Fitch) en D (S&P) duiden op landen of ondernemingen die al in gebreke gebleven zijn. Ze hebben hun schulden dus niet terugbetaald op de voorziene datum.

Risico en rendement

Hoe hoger de rating van een uitgever, hoe goedkoper hij kan lenen. Zo leent België met een AA-rating bij S&P goedkoper dan Spanje met een BBB-rating. Logisch. Want hoe meer risico een belegging inhoudt, hoe meer rendement een belegger verwacht. ‘Junk bonds’ bv. – heel speculatieve obligaties – bieden beleggers heel hoge intresten. Maar het risico dat zij hun kapitaal niet meer terugzien, is ook heel groot.

Variabel in de tijd

De ratings evolueren in de tijd, in functie van de situatie van de uitgever. De ratingbureaus herzien regelmatig hun noteringen rekening houdend met een aantal macro-economische factoren. Neem bv. de analyse van S&P van 15 april 2015. Het ratingbureau besliste toen om de BBB-rating van Spanje te behouden. Een rating is dus nooit definitief verworven. Elke uitgever moet inspanningen doen om zijn goede reputatie in stand te houden. Daarom publiceren de kredietbeoordelaars - samen met hun rating – een ‘perspectief’. Dat geeft weer wat ze denken over de verdere evolutie van de rating.