HomeBeleggen op maatWat is een index?

Wat is een index?

Bel-20, Dow-Jones, CAC-40: allemaal beursindexen die regelmatig vernoemd worden in het journaal, kranten en tijdschriften. Maar wat zijn (beurs)indexen? Waarvoor dienen ze?

Algemeen gezien bevat een index een geheel van economische gegevens waarvan de waarde in de tijd evolueert. Het kan gaan om:

  • Koersen van roerende goederen (aandelen, obligaties of meer ingewikkelde instrumenten)
  • Koersen van grondstoffen of deviezen
  • Prijzen (consumptieprijzen, industriële productieprijzen, zeevracht…)
  • Het resultaat van periodieke peilingen of studies (vertrouwensindex van aankopers of van consumenten…)

Die gegevens worden op een bepaalde manier verwerkt, zodat ze een cijfer weergeven. Dat cijfer verandert doorheen de tijd in functie van de evolutie van de onderliggende elementen.

Waarvoor dient een index?

Een index is een referentiepunt dat gebruikt wordt om de evolutie van de markten verder te analyseren:

  • Beursindexen geven een idee van de evolutie van de beurskoersen. De Bel-20 bv. is gebaseerd op de koersen van de 20 grootste beursgenoteerde ondernemingen op Euronext Brussel. De CAC-40 doet hetzelfde voor Parijs (maar met 40 aandelen). De Dow-Jones meet de evolutie van de beurs van New York en de Nikkei die van Tokio. Opgelet: een index is maar een indicator. De Bel-20 weerspiegelt bv. maar 20 van de 148 aandelen op de beurs van Brussel. Een aandeel kan perfect in waarde stijgen, terwijl de Bel-20 daalt.
  • Landgebonden indexen laten toe om de evolutie te meten van aandelen die op verschillende markten in dat land beursgenoteerd zijn. In de Verenigde Staten bv. meet de S&P 500 de evolutie van 500 aandelen op de twee grootste beurzen van Amerika: die van New York en de NASDAQ.

Bepaalde indexen worden gebruikt om de toekomst op kortere of langere termijn te voorspellen. Bij voorbeeld:

  • De Baltic Dry Index (BDI) meet de prijs van het vervoer van droge grondstoffen op ongeveer 25 zeeroutes. Hij wordt gebruikt om de dynamiek van de wereldeconomie in te schatten. Hoe intenser de internationale handel, hoe minder schepen er beschikbaar zijn en hoe duurder het vervoer wordt. Als de BDI stijgt, is er volgens de economisten groei op komst.
  • Een stijging van de vertrouwensindex van aankopers (Purchase Managers Index of PMI) boven 50% toont aan dat de ondernemingen opnieuw meer beginnen te produceren en duidt dus op een mogelijke heropleving.

En voor de belegger?

Voor een belegger – vooral op de beurs – kunnen indexen verschillende functies hebben:

  • Ze geven een idee van de dynamiek van een markt, land of sector.
  • Ze dienen als referentie om de prestaties van gemeenschappelijke beleggingsfondsen te meten. In het prospectus van die fondsen staan meestal de indexen die zij proberen te ‘verslaan’. Sneller in waarde stijgen of minder snel in waarde dalen.