HomeMijn geld beherenWat is een EPC-certificaat?

Wat is een EPC-certificaat?

Wordt u binnenkort eigenaar van een woning? Gaat u er eentje huren? Of verkopen? Dan komt het EPC-certificaat ongetwijfeld ter sprake. Wat is het juist?

Het EPC-certificaat of voluit het Energieprestatiecertificaat is een officieel document dat u informeert over het (toekomstige) energieverbruik van een woning. Het is 10 jaar geldig. Het certificaat is vandaag verplicht bij alle vastgoedtransacties.

 • Bouwt u een woning? Dan moet die beantwoorden aan strikte energienormen. Die worden gecontroleerd door een verslaggever die u van bij de aanvang van de werken moet aanduiden. Als uw woning klaar is, bezorgt hij u een energiepresatiecertificaat.
 • Huurt of verhuurt u een woning? De verhuurder moet zijn toekomstige huurder een kopie van het EPC-certificaat bezorgen.
 • Koopt of verkoopt u een woning? De verkoper is verplicht om een EPC-certificaat af te leveren aan de koper dat opgemaakt werd door een erkende deskundige. De notaris controleert of het certificaat in het dossier zit en of het om een geldig certificaat gaat.

Opgelet: volgens de wet moeten bepaalde elementen van het EPC-certificaat op elke affiche of in elke advertentie verplicht vermeld worden. Anders riskeert de adverteerder een boete.

De bepaling en controle van de energiepresatienormen behoren vandaag tot de gewestelijke bevoegdheden. De regels verschillen dus volgens het gewest waarin uw woning gelegen is.

Wie stelt een EPC-certificaat op?

Alleen een deskundige (type A) erkend door het gewest waarin de woning gelegen is, kan zo’n certificaat opmaken. Zijn opdracht bestaat erin alle elementen te controleren die een impact kunnen hebben op het energieverbruik:

 • Dak, muren en vloeren
 • Deuren en ramen
 • Verwarmingsinstallatie en ventilatiesysteem
 • Enz.

De deskundige analyseert alle documenten die u hem bezorgt. Hij komt ook ter plaatse om het pand te onderzoeken. Zijn er niet genoeg bewijstukken? Hebt u bv. de factuur niet meer voor de isolatiewerken die u 10 geleden hebt laten doen? Dan baseert hij zich op standaardwaarden. Die vallen soms minder voordelig uit voor u. Beter voorkomen dus. Zoek ter voorbereiding van zijn bezoek foto’s en facturen bij elkaar.

Tegen welke prijs?

De kosten voor het opstellen van een EPC-certificaat hangen af van verschillende factoren:

 • Het tarief van de deskundige
 • De complexiteit van de opdracht (grootte en ligging van de woning, het al dan niet voorhanden zijn van bouwplannen en documenten, enz.)
 • Het gewest waarin het goed ligt
 • Enz.

Meestal schommelt de prijs tussen 125 en 250 euro.

Wat staat er op het EPC-certificaat?

De gegevens verschillen per gewest.

Vlaamse Gewest: uw energieverbruik wordt aangeduid op een kleurenbalk die van groen (heel zuinig) tot rood (heel energieverslindend) gaat. Vlaanderen heeft trouwens vorig jaar beslist om de normen te verstrengen.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: uw verbruik wordt in klassen ingedeeld, gaande van A (heel laag verbruik) tot G (enorm verbruik). Op het certificaat vindt u ook tips om uw verbruik te verminderen.

Waalse Gewest: uw verbruik wordt ook aangegeven met een letter tussen A en G. Maar de criteria om die scores toe te kennen zijn verschillend. Het is bv. moeilijker om in Brussel een A te krijgen dan in Wallonië. U krijgt ook indicaties over de verschillende elementen zoals het ventilatiesysteem of de warmtebehoefte.

Hoe een slechte score verbeteren?

Om uw EPC-score te verbeteren moet u renoveren. Overweeg bv. om dubbel glas te plaatsen, om uw dak of muren te isoleren, een nieuwe verwarmingsketel te installeren, enz. Na die werken moet u de deskundige die het certificaat heeft afgeleverd er terug bij halen. Hij kan dan de score op basis van de nieuwe gegevens aanpassen. Dat kost minder dan als u alles opnieuw laat evalueren door een andere deskundige.