HomeMijn geld beherenWat is een ‘one-off’?

Wat is een ‘one-off’?

“Ik las de term ‘one-off’ op de website van een bank. Maar ik begrijp niet goed wat dat betekent. Kunnen jullie duidelijkheid scheppen?” (Beatrice, 47)

Als u de term ‘one-off’ hoort of leest, dan gaat het over een eenmalige Europese domiciliëring. Eenvoudiger gezegd is het een soort uitgestelde overschrijving.

De schuldeiser (een onderneming, energieleverancier, enz.) laat de debiteur (u bv.) een SEPA-mandaat voor een bepaald bedrag ondertekenen. De schuldeiser kan dan op een later tijdstip het gespecifieerde bedrag innen. Eens dat gebeurd is, vervalt het mandaat en kan de schuldeiser geen geld meer innen.

Wat is het verschil met een gewone overschrijving?

  • U kunt een ‘refund’ eisen. Tot 8 weken na de betaling kunt u uw geld terugvragen. Dat kan voor verschillende redenen zijn. De betaling was bv. niet terecht of gebeurde twee keer. Of de schuldeiser is zijn verplichtingen niet nagekomen. Misschien is er wel sprake van fraude, enz. Als alles in orde is, bent u uiteraard wel verplicht het verschuldigde bedrag te betalen.
  • Het bedrag kan in de toekomst geïnd worden, op eender welk moment en ook als het niet gekend was op het moment dat het mandaat ondertekend werd. Twee weken voor de effectieve inning wordt u op de hoogte gebracht.
  • Het is de schuldeiser die de nodige stappen moet ondernemen. Hij heeft er dus de controle over. U moet er alleen voor zorgen dat het geld op uw rekening staat.

Wat zijn de nadelen?

  • Er is telkens een getekend mandaat nodig.
  • Het is niet de snelste manier van betalen: het geld wordt wel onmiddellijk getransfereerd naar de andere partij, en die kan het ook al onmiddellijk gebruiken/uitgeven. Maar de betaling is pas helemaal definitief na de 8 weken refund-mogelijkheid.

Wat is het voordeel?

Eens het mandaat getekend is, is er weinig opvolging nodig. Alles verloopt automatisch. Bij een overschrijving moet er gecontroleerd worden of de betaling effectief gebeurde en of het bedrag juist was.

Wanneer is een ‘one-off’ interessant?

  • Bij een aankoop waar het product later betaald moet worden, bv. bij het leasen van een auto.
  • Voor crowdfunding-initiatieven: als u een bijdrage wilt leveren op voorwaarde dat een bepaald doel gehaald wordt. Zodra dat het geval is, wordt het mandaat uitgevoerd.
  • Voor het innen van eenmalige facturen.
Stel uw vraagBekijk alle vragen