HomeSlim sparenWat is de vierde pensioenpijler?

Wat is de vierde pensioenpijler?

Naast de klassieke formules, zoals pensioensparen, doen almaar meer Belgen zelf inspanningen voor een bijkomend pensioen. Dat is de vierde pensioenpijler. Een woordje uitleg.

Iedereen weet dat het wettelijke pensioen alleen niet meer volstaat om volop van zijn pensioen te genieten. Daarom moedigt de staat – naast die eerste pijler – aanvullende pensioenen fiscaal aan. Die vormen de tweede en de derde pensioenpijler:

  • De tweede pijler is het aanvullende pensioen via de beroepsactiviteit: groepsverzekeringen of pensioenfondsen voor loontrekkenden. Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
  • De derde pijler bestaat uit het langetermijnsparen en het pensioensparen.

En de vierder pijler?

Maar sommigen vinden dat de tweede en derde pijler, waarvan het spaarbedrag beperkt is, niet volstaan voor een comfortabel pensioen. Ze zetten dus zelf geld opzij, zonder fiscale aftrek. Dat noemen we de vierde pensioenpijler.

Die vierde pijler kan evenveel vormen aannemen als er spaarformules zijn:

  • Spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons
  • Roerende waarden: aandelen en obligaties, maar ook ingewikkeldere producten zoals opties, warrants, swaps…
  • Beleggingsfondsen: beveks, sicafi, enz.
  • Levensverzekeringen tak-21 (gegarandeerd kapitaal) of tak-23 (niet-gegarandeerd kapitaal)

Vastgoed voor uw pensioen?

Veel specialisten zijn van mening dat beleggingen in vastgoed integraal deel uitmaken van de vierde pensioenpijler.

  • De gezinswoning: de meeste eigenaars hebben hun hypotheek afbetaald als ze met pensioen gaan. Het wegvallen van die maandelijkse aflossingen is een serieuze besparing. Bovendien kunnen ze die eigendom later verkopen om hun verblijf in een serviceflat of rusthuis te financieren.
  • Een appartement of een huis om te verhuren: een keer de lening terugbetaald, is de maandelijkse huur een mooie bron van inkomsten. In geval van nood is het een appeltje voor de dorst.
  • Studentenkoten of garages: dat zijn ook rendabele investeringen met weinig risico die maandelijks voor een fijne opbrengst zorgen.

Een heel gevarieerd palet

De spaarder heeft de keuze uit heel wat formules. Elk met haar eigen voor- en nadelen. Wat uw keuze ook is, het belangrijkste is dat u eraan begint. En net zoals bij pensioensparen start u er beter zo vroeg mogelijk mee!