HomeVoordelig lenenWat is de ‘zwarte lijst’ van de Nationale Bank?

Wat is de ‘zwarte lijst’ van de Nationale Bank?

Er wordt veel gesproken over de ‘zwarte lijst’ of ‘het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren’. Maar waarover gaat het juist en waarvoor dient die lijst?

De Centrale voor kredieten aan particulieren is een gegevensbank die beheerd wordt door de Nationale Bank van België (NBB). Daarin zitten:

 • Consumentenkredieten: verkoop op afbetaling, leningen op afbetaling, leasingcontracten.
 • Kredietopeningen voor privédoeleinden: kredietlijnen op zichtrekeningen, kredietkaarten waarvoor de kaarthouder niet verplicht is om elke maand zijn uitgaven terug te betalen.
 • Hypothecaire leningen.

Positief luik: de ‘witte lijst’

Alle kredieten aan particulieren worden automatisch opgenomen in die gegevensbank. Zodra een consument een nieuw krediet afsluit, moet de kredietgever dat melden. Dat is het ‘positieve luik’. De bedoeling van die maatregel is om overmatige schuldenlast tegen te gaan. Als u een nieuw krediet aanvraagt, moet uw bank of kredietinstelling dat bestand eerst raadplegen. Zo heeft ze een idee van uw terugbetalingscapaciteit.

Goed om weten: elk krediet wordt automatisch uit het bestand verwijderd 3 maanden en 8 dagen na het einde van het contract.

Negatief luik: de ‘zwarte lijst’

Uw kredietgever is verplicht om kredieten te melden die niet correct terugbetaald worden.

Voor een verkoop op afbetaling, leningen op afbetaling en leasingcontracten:

 • Als een vervallen termijnbedrag niet (volledig) betaald werd gedurende drie maanden.
 • Als drie termijnbedragen op hun vervaldag niet (volledig) betaald werden.
 • Als de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Voor kredietopeningen:

 • Als een bedrag op vervaldag niet (volledig) terugbetaald werd binnen een termijn van drie maanden.
 • Als het kapitaal volledig opeisbaar is geworden en het verschuldigde bedrag niet (volledig) terugbetaald werd.
 • Als het totaal terug te betalen bedrag niet terugbetaald werd binnen de maand na het verstrijken van de nulstellingstermijn (het moment waarop de kredietopening volledig terugbetaald moet zijn).

Voor hypothecaire leningen:

 • Als een verschuldigd bedrag niet (volledig) werd betaald binnen drie maanden na de vervaldag.
 • Als een verschuldigd bedrag niet (volledig) betaald werd binnen één maand na de ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Goed om te weten: als u de verschuldigde bedragen betaalt, worden uw gegevens niet automatisch geschrapt in het negatieve luik. Ze blijven er nog 12 maanden in staan.

Uw gegevens raadplegen?

Alleen de kredietinstellingen kunnen het bestand raadplegen. U kunt wel uw eigen gegevens bekijken. Neem daarvoor contact op met de NBB.

Tip: uw kredietopeningen staan altijd in het positieve luik, zelfs als u ze niet gebruikt. Raadpleeg dus eerst uw gegevens voor u een hypothecaire lening aanvraagt. Zo bent u er zeker van dat u geen kredietopeningen meer hebt die u niet gebruikt. En verhoogt u uw kansen op het verkrijgen van een lening.