HomeVoordelig lenenWat als ik overlijd tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de notariële akte?

Wat als ik overlijd tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de notariële akte?

Ik heb zopas een verkoopoverkomst voor een onroerend goed ondertekend. Over drie maanden moet ik naar de notaris. Wat gebeurt er met de verkoop als ik binnen die tijd overlijd? Moeten mijn erfgenamen mijn plichten nakomen? (Michel, 53 jaar)

Zodra de verkoopovereenkomst ondertekend is, bestaat de verkoop juridisch gezien. Zelfs als de notarisakte nog niet opgesteld is. Uw erfgenamen zijn dus verplicht om de verkoop af te ronden bij de notaris. Ook als ze niet over de nodige middelen beschikken.

In theorie kunnen uw erfgenamen via gerechtelijke weg vragen om de verkoop te annuleren. Maar dat is niet de ideale oplossing. Noch voor de verkoper, die op de uitspraak moet wachten voor hij zijn eigendom terug kan verkopen. Noch voor uw erfgenamen die het risico lopen dat ze het voorschot, dat u betaald hebt, kwijt zijn.

Gratis overlijdensverzekering?

Notarissen en vastgoedmakelaars waren het eens dat daar iets aan gedaan moest worden. Sinds 1998 is het mogelijk om een overlijdensverzekering in het voordeel van de erfgenamen van de koper af te sluiten. Die verzekering dekt een periode van vier maanden vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst. Dat komt overeen met de wettelijke periode voor de ondertekening van de notarisakte.

Maar die verzekering is onderworpen aan bepaalde voorwaarden:

  • De overledene moet een voorschot van minstens 5% van het goed gestort hebben.
  • De erfgenamen moeten de notarisakte ondertekenen.
  • Het verzekerde bedrag is beperkt tot 250.000 euro.
  • Als de overledene ziek was toen hij de verkoopovereenkomst ondertekende, komt de verzekering niet tussen.

Een bijkomende overlijdensverzekering?

De gratis verzekering is zeker een goed begin. Maar is niet altijd voldoende. De meeste woningen kosten meer dan 250.000 euro. Als u uw erfgenamen voor financiële problemen wilt sparen, sluit u dus beter een bijkomende overlijdensverzekering af. Zo bent u er zeker van dat zij beschermd zijn in geval van plotseling overlijden.

Stel uw vraagBekijk alle vragen