HomeBeleggen op maatWanneer betaal ik de roerende voorheffing op mijn beleggingen?

Wanneer betaal ik de roerende voorheffing op mijn beleggingen?

Ik weet dat de staat elk jaar roerende voorheffing op mijn beleggingen heft. Wanneer gebeurt dat juist? Hoe wordt ze berekend? (Bram, 32 jaar)

De roerende voorheffing wordt niet berekend op uw beleggingen, maar op de inkomsten ervan.

Voor uw beleggingen (we spreken niet over uw spaarrekening) betaalt u alleen roerende voorheffing op:

  • Intresten op kasbons.
  • Intresten op obligaties van privé- en openbare ondernemingen, evenals op obligaties uitgegeven door de staat of andere overheden (gewest, gemeente, enz.).
  • Dividenden op aandelen.
  • Dividenden op beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen van het type distributie (beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen met kapitalisatie keren geen dividenden uit).

De roerende voorheffing bedraagt 30% van het bedrag uitgekeerd door de uitgever van het effect. De Leterme-staatsbons vormen daar een uitzondering op. Daarvoor geldt een roerende voorheffing van 15%.

Wanneer betaalt u de roerende voorheffing?

Welnu, u betaalt die voorheffing niet zelf. De bank of onderneming die de intresten of dividenden uitbetaalt, stort de roerende voorheffing door naar de staat. Het bedrag ervan wordt berekend op het ogenblik van de uitbetaling tegen het tarief dat op dat moment van toepassing is.

  • Gaat het om een Belgische onderneming of overheid, dan wordt de roerende voorheffing aan de bron ingehouden.
  • Als het om een buitenlandse onderneming of overheid gaat, is het wat ingewikkelder. In principe houdt de bank, die uw effectenrekening beheert, automatisch de roerende voorheffing in op de gestorte inkomsten en stort ze die door naar de fiscus. Maar eventueel werden er al belastingen geheven in het land van herkomst van die inkomsten. Vraag zeker eens na of u die bedragen kunt recupereren (of misschien toch niet moet betalen). Alles hangt natuurlijk af van het land en van de belastingplichtige.

Op uw rekeninguittreksels vindt u de uitbetaalde bedragen in detail.

Laatste belangrijk punt: de roerende voorheffing is bevrijdend. U moet die inkomsten dus niet meer vermelden in uw belastingaangifte.

Stel uw vraagBekijk alle vragen