HomeMijn geld beherenWaarvoor dient de BIC-code?

Waarvoor dient de BIC-code?

Bij een SEPA-overschrijving moet u in uw pc banking soms een BIC-code van 8 karakters invullen. Wat is die code juist en waarvoor dient ze?

BIC is de afkorting van ‘Bank Identifier Code’. Oorspronkelijk werd ze gebruikt voor interbancaire boodschappen. Het is een internationale code van 8 karakters om een bank te identificeren:

  • De eerste 4 letters identificeren de bank
  • De 2 volgende letters duiden het land aan
  • De laatste 2 alfanumerieke tekens de plaats

Bijvoorbeeld: in HBKABE22 staat HBKA voor Record Bank, BE voor België en 22 voor Brussel.

Er kunnen nog 3 alfanumerieke tekens aan toegevoegd worden om een bepaald filiaal of agentschap aan te duiden, maar die worden zelden gebruikt.

Waarom de BIC?

De BIC wordt gebruikt in de nieuwe overschrijvingen volgens het Europese SEPA-formaat en domiciliëringen. Ze laat toe uw bank te identificeren, net zoals de IBAN-code toelaat om uw rekening te identificeren.

Voor Belgische overschrijvingen moet u de BIC niet kennen. Alle Belgische banken herkennen de andere Belgische banken aan de IBAN-code van de begunstigde. De BIC is wel nodig voor internationale overschrijvingen. Het is trouwens dankzij de nieuwe structuur van de overschrijvingen, die de BIC en IBAN-code gebruiken, dat de overschrijvingen binnen de SEPA-zone vanaf nu gratis zijn.

Vaarwel aan het Belgische formulier?

De SEPA-overschrijvingen zijn dus even gemakkelijk te gebruiken als de oude Belgische overschrijvingen. Het enige verschil is de lengte van de IBAN-code. Ze zijn ook veel eenvoudiger dan de vroegere formulieren voor internationale overschrijvingen. Een positieve evolutie dus, die u binnenkort gewoon moet worden. De oude papieren formulieren bestaan al niet meer. En de ‘Belgische’ elektronische formulieren ruimen vanaf 1 februari 2014 definitief plaats voor de SEPA-formulieren. Het aftellen is dus begonnen.

Stel uw vraagBekijk alle vragen