HomeVoordelig lenenWaarop moet u letten als u een woning verhuurt?

Waarop moet u letten als u een woning verhuurt?

U hebt besloten een deel van uw spaargeld te beleggen in een woning die u wilt verhuren. Waarop moet u letten om die belegging rendabel te maken?

U hebt het ideale pand al gevonden. Het ligt in een buurt waar de huurmarkt dynamisch is, dicht bij toegangswegen of het openbaar vervoer, in orde op stedenbouwkundig vlak, recent of pas gerenoveerd, enz. Het rendement van die belegging hebt u al berekend. Hieronder vindt u nog enkele factoren die u helpen om er een succes van te maken.

Huurcontract

Het huurcontract is een uiterst belangrijk document. Het bepaalt immers wat mag en niet mag, evenals de duur, de opzeggingsmodaliteiten, of er onderverhuurd mag worden, enz. Die bepalingen zijn deels wettelijk bepaald. U vindt makkelijk modelcontracten op het internet. Denk eraan om het ondertekende contract te laten registreren. Die formaliteit – die de datum van de huurovereenkomst vastlegt en die beide partijen wil beschermen – is verplicht. Het is gratis als u het binnen de twee maanden doet. U moet daarvoor niet naar een registratiekantoor gaan. Het kan ook online.

Plaatsbeschrijving

Naast de huurovereenkomst is ook de plaatsbeschrijving noodzakelijk. Daarin wordt de woning in detail beschreven. Probeer zo precies mogelijk te zijn. Dat is zowel voor u als voor uw huurder van belang. De plaatsbeschrijving opgemaakt voor het begin van de huurperiode is een ‘foto’ van de woning. Op het einde van de huurovereenkomst kunt u op basis daarvan een vergelijking maken. Als uw huurder schade toegebracht heeft, kunt u de plaatsbeschrijving gebruiken om een compensatie te krijgen. U vindt voorbeelden op het internet of kunt een beroep doen op een expert. De plaatsbeschrijving moet hoe dan ook opgemaakt worden in het bijzijn van u en van uw huurder. U ondertekent beiden het document voor akkoord.

Aftrekbaarheid van de huur

In ons eerste artikel over dit onderwerp hebben we er al over gesproken. Maar we halen het nog eens aan. Als u uw pand aan een zelfstandige verhuurt, wordt u anders belast. Zodra uw huurder zijn huur volledig of zelfs maar gedeeltelijk inbrengt als beroepskosten, worden uw huurinkomsten belast op basis van de reële inkomsten en niet op basis van het kadastraal inkomen. U moet dus ofwel uw huur verhogen om die hogere belastingen te compenseren ofwel niet aan zelfstandigen verhuren. Zet dan in uw huurcontract dat de huurder zijn huur niet mag aangeven als beroepskosten. Gebeurt dat toch, dan hebt u een goed argument om via de rechtbank een compensatie te krijgen.

Provisies voor onkosten

Meestal staan de gas-, water- en elektriciteitstellers op naam van de huurder. Sommige kosten kunnen gemeenschappelijk zijn en deel uitmaken van een jaarlijkse afrekening (bv. verwarming en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes). Vraag een maandelijkse provisie aan uw huurder, zodat u die bedragen niet zelf moet voorschieten.

Verzekering

De verzekering tegen brand en waterschade is niet verplicht in ons land. Zet dus in uw contract dat uw huurder zich tegen die risico’s moet verzekeren en dat hij u er een bewijs van moet leveren. Of sluit zelf een verzekering af en recupereer de premies via de maandelijkse kosten die uw huurder betaalt.

Dat zijn dus enkele punten die u moet bekijken voor u uw pand verhuurt. Laat u zeker adviseren door een professional. Dat kan u heel wat zorgen besparen!