HomeMijn geld beherenWaarom gebruiken we IBAN en BIC?

Waarom gebruiken we IBAN en BIC?

Dankzij IBAN en BIC worden overschrijvingen binnen de Europese betaalzone snel en correct uitgevoerd.

Het gebruik van het Europese overschrijvingsformulier is al een tijdje ingeburgerd. Om uw overschrijvingen correct uit te voeren moet u beschikken over IBAN- en BIC codes.

Belgische papieren overschrijvingsformulieren zijn niet meer in gebruik sinds 2011. Ze zijn vervangen door Europese overschrijvingen. Vanaf 14 februari 2014 verdwijnt de nationale overschrijving helemaal.

Europese betaalzone

In 2008 is de Single Euro Payments Area (SEPA), de eengemaakte Europese betaalzone ingevoerd. SEPA waakt erover dat alle betalingen binnen Europa op een uniforme manier worden uitgevoerd.

Om een Europese betaling uit te voeren hebt u 2 belangrijke elementen nodig:

  • de IBAN van de begunstigde
  • de BIC van de bank van de begunstigde

Een lijst van alle SEPA-landen  vindt u hier

IBAN (International Bank Account Number)

Alle rekeningnummers die binnen SEPA worden gebruikt zijn gestandaardiseerd. Een IBAN is samengesteld als volgt:

  • de code van het land; voor België is dat BE
  • een controlegetal van 2 cijfers
  • het nationale rekeningnummer

U vindt het IBAN van uw bankrekening op uw rekeninguittreksels en uw bankkaart. 

Om de leesbaarheid te bevorderen wordt het IBAN in groepen van vier tekens genoteerd. Een voorbeeld: BE56 5100 0754 7068

BIC (Bank Identifier Code)

Elke bank heeft een eigen internationale BIC-code. Ze wordt gebruikt om geautomatiseerde buitenlandse betalingen snel en correct uit te voeren naar de betrokken bank.

De BIC is samengesteld uit cijfers en letters. In België bestaat ze uit 11 tekens:

  • een bankcode van 4 tekens
  • een landcode van 2 tekens
  • een plaatscode van 2 tekens
  • een code van 3 tekens om het filiaal aan te duiden

Swift

De term Swift wordt soms in één adem vernoemd met BIC. De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) is de internationale organisatie die voornamelijk instaat voor het verzenden van financiële berichten zoals overschrijvingen. In principe is de BIC hetzelfde als Swift. Als men u dus naar de Swift-code vraagt, mag u uw BIC meedelen.

Voordelen

Herinnert u zich nog de Europese overschrijvingsformulieren die u moest aanvragen bij de bank? Die zijn voorgoed verleden tijd.

Dankzij de uniforme structuur van het Europese overschrijvingsformulier is de automatische uitvoering van internationale betalingen makkelijker geworden.

Ook de identificatie van de begunstigde is verbeterd, waardoor buitenlandse betalingen veiliger uitgevoerd worden.

Het gebruik van IBAN en BIC is een voorwaarde om internationale betalingen binnen geautomatiseerde processen veilig uit te voeren. Die betalingen worden immers uitgevoerd zonder manuele interventie.

Verschillen

Waarin verschillen een Europees en een Belgisch overschrijvingsformulier  concreet?

Uiterlijk zijn er de volgende verschillen:

  Belgisch overschrijvingsformulier Europees overschrijvingsformulier
Structuur 3-7-2 formaat IBAN/BIC
Informatie betalingsopdracht 2 maal 53 karakters of gestructureerde mededeling 140 karakters of gestructureerde mededeling
Papieren versie? niet meer in gebruik in gebruik sinds 2006

Verder nog dit:

- de verwerkingstijd van een Belgische overschrijving is dezelfde als die van een Europese; de overschrijving wordt in beide gevallen uiterlijk op het einde van de volgende werkdag uitgevoerd.

- als het rekeningnummer van de begunstigde niet correct is, kunnen Europese overschrijvingen, , worden geweigerd en teruggezonden naar de afzender. Dat gebeurt automatisch.

- de naam van de begunstigde is een verplicht veld.