HomeMijn geld beherenWaarom duurt het eventjes om de rekening te deblokkeren na het overlijden van een familielid?

Waarom duurt het eventjes om de rekening te deblokkeren na het overlijden van een familielid?

Toen mijn moeder overleden is, heb ik mijn bank daarvan op de hoogte gebracht. Sindsdien is haar rekening geblokkeerd. Waarom gebeurt dat en waarom duurt het zo lang om die rekening te deblokkeren? Ik wacht op de erfenis om de facturen te kunnen betalen. (Patrick, 61 jaar)

Als iemand sterft, is het niet altijd meteen duidelijk wie de erfgenamen zijn. Maar zij zijn wel de enigen die toegang mogen krijgen tot de rekeningen – en kluizen – van de overledene.

Net om te vermijden dat er geld verdwijnt zonder het akkoord van de erfgenamen, is de bank wettelijk verplicht om de rekeningen tijdelijk te blokkeren. Het gaat dus om een voorzorgsmaatregel.

Hoe die rekeningen deblokkeren?

U hebt het begrepen: de bank moet de identiteit van de erfgenamen kennen vooraleer ze de fondsen kan vrijgeven. En daarvoor heeft ze een specifiek document nodig:

  • Ofwel een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris
  • Ofwel een attest van erfopvolging opgemaakt door de ontvanger van het kantoor voor successierechten

De termijn tussen de blokkering en deblokkering van de rekeningen hangt dus deels af van de tijd die de erfgenamen nodig hebben om dat document in handen te krijgen en aan de bank te overhandigen. Dat document, waarop vermeld wordt wie recht heeft op de bezittingen van de overledene, volstaat in de meeste gevallen.

Maar zoals altijd kunnen er uitzonderingen zijn. Ga dan eventjes langs bij uw notaris.

Hoe betaalt u dringende facturen?

Meestal kan de partner – echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner – van de overledene de helft van het bedrag op de rekeningen (met een maximum van 5.000 euro) opvragen zonder dat de akte of het attest van erfopvolging voorgelegd moet worden aan de bank.

Dankzij die maatregel kunnen de dagelijkse uitgaven en bepaalde kosten betaald worden. Sommige facturen, zoals die voor de begrafenis, kunnen door de bank betaald worden vanaf de geblokkeerde rekening mits de ondertekening van een document. Hulp die zeker welkom is in moeilijke omstandigheden.

Stel uw vraagBekijk alle vragen