HomeVoordelig lenenWaar vind ik een overzicht van mijn lopende kredieten?

Waar vind ik een overzicht van mijn lopende kredieten?

Ik wil graag weten of ik een kredietopening op mijn naam heb staan. Hoe kan ik dat nagaan? (Victor, 65 jaar)

Goed idee! Het is inderdaad nuttig om geregeld een overzicht te maken van al uw kredietopeningen. Dat kan immers een invloed hebben als u een lening wilt aangaan. Hebt u al te veel lopende kredieten, dan wordt een nieuwe lening misschien geweigerd. Maar waar vindt u zo’n overzicht?

De Centrale voor kredieten aan particulieren

Een overzicht van al uw lopende kredieten vindt u in het positieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Dat staat ook wel bekend als de witte lijst. Als u een krediet afsluit, moet de kredietgever dat verplicht melden. Vraagt u een nieuwe lening aan, dan kan de bank daar nagaan of u al niet te veel kredieten hebt.

Die Centrale bevat naast een positief luik ook een negatief luik of de zwarte lijst. Daarin worden alle kredieten met een betalingsachterstand opgenomen. Ook nadat de achterstand werd terugbetaald, blijft het krediet nog 12 maanden zichtbaar in het negatieve luik.

Een overzicht van lopende kredieten aanvragen

Er zijn verschillende manieren om een overzicht van uw kredietopeningen aan te vragen:

  • Per brief. Voeg een recto-versokopie van uw identiteitskaart toe.
  • Aan de loketten van de Nationale Bank.
  • Via de website van de Nationale Bank. Daarvoor hebt u een elektronische identiteitskaartlezer nodig.
Stel uw vraagBekijk alle vragen