HomeVoordelig lenenVlaanderen vermindert de schenkingsrechten op onroerend goed

Vlaanderen vermindert de schenkingsrechten op onroerend goed

Het wordt goedkoper om een woning bij leven te schenken. De Vlaamse regering wil op die manier de Vlaming aansporen om meer onroerend goed te schenken.

Op 1 juli 2015 heeft Vlaanderen het barema voor schenkingsrechten op onroerend goed aangepast.

In het oude systeem waren er vier verschillende tarieven. Volgens de graad van verwantschap en met een progressief barema in schijven (elke schijf werd aan een hoger tarief belast):

 • Echtgenoot of (wettelijk of feitelijk) samenwonende partner, en familie in rechte lijn (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen):: van 3 tot 30%. Het hoogste tarief was van toepassing vanaf 500.000 euro.
 • Broers of zussen: van 20 tot 65%. Het hoogste tarief gold vanaf 175.000 euro
 • Ooms, tantes, neven… : van 25 tot 70%. Het hoogste tarief gold vanaf 175.000 euro.
 • Buiten de familie: van 30 tot 80%. Vanaf 175.000 euro werd het hoogste tarief toegepast.

Het nieuwe systeem: eenvoudiger en goedkoper

Het nieuwe systeem onderscheidt slechts twee categorieën van schenkers:

 • Echtgenoten, samenwonende partners en familie in rechte lijn.
 • Alle andere personen.

Er blijven slechts 4 schijven over. Die zijn dezelfde voor de twee categorieën:

 • Van 0 tot 150.000 euro
 • Van 150.000 tot 250.000 euro
 • Van 250.000 tot 450.000 euro
 • Boven 450.000 euro

De tarieven zijn respectievelijk 3, 9, 18 en 27% voor de eerste categorie. En 10, 20, 30 en 40% voor de tweede.

Voor de hervormingen liepen de schenkingsrechten voor een woning van 400.000 euro geschonken tussen echtgenoten op tot 62.625 euro. Vandaag is dat 36.450 euro. Een serieuze besparing.

Voor wie gelden die schenkingsrechten?

Ze gelden in twee gevallen:

 • De schenker is een fiscale inwoner van het Vlaams Gewest en het onroerend goed ligt in België. Om fiscaal inwoner van Vlaanderen te zijn moet u gedurende meer dan de helft van de 5 jaar voorafgaand aan de schenking in Vlaanderen gewoond hebben. Woont u er sinds juli 2014? Dan hebt u er nog geen fiscaal domicilie. Wel als u er sinds juli 2012 woont.
 • De schenker woont in het buitenland, maar het onroerend goed ligt in het Vlaamse Gewest.

En in de andere gewesten?

In de twee andere gewesten werd het fiscale regime voor het schenken van woningen nog niet aangepast. Die materie werd pas sinds 1 januari 2015 geregionaliseerd. Op de site van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vindt u meer info over de successie- en schenkingsrechten in Brussel en Wallonië.

Vraag raad aan een professional

Opgelet: schenkingen en erfenissen vormen een ingewikkelde materie. De fiscale behandeling is niet het enige criterium waarmee u rekening moet houden. Vraag altijd eerst advies aan een notaris of advocaat gespecialiseerd in dat domein.