HomeSlim sparenVervroegde terugbetaling van een kasbon

Vervroegde terugbetaling van een kasbon

Kan mijn bank eenzijdig beslissen om de kasbons op mijn effectenrekening te verkopen en om ze te vervangen door nieuwe kasbons met een lagere rentevoet? (Jozef, 59 jaar)

Als u een effectenrekening opent bij uw bank, neemt zij de financiële instrumenten die u erop zet in bewaring. Het vrijwillig deponeren is geregeld in het algemeen reglement der verrichtingen van uw bank, evenals door het Burgerlijk Wetboek. Het principe van het depot is dat de bewaargever eigenaar blijft van wat hij toevertrouwt aan de bewaarnemer. Uw bank kan dus niets verkopen zonder uw akkoord. Ze mag ook uw kasbons niet ruilen voor een andere soort, of het nu interessanter of minder interessant is voor u. Uw bank kan het u natuurlijk wel voorstellen, maar u hebt altijd het recht om dat te weigeren.

Stel uw vraagBekijk alle vragen