HomeOndernemenVertraging van de inflatie in België

Vertraging van de inflatie in België

Sinds enkele maanden kent de inflatie een dalende trend. In juni bedroeg ze amper 1,50% tegenover juni 2016. Wat betekent dat en wat merkt u ervan in uw dagelijks leven? Een woordje uitleg.

Wat is inflatie?

Inflatie is het fenomeen waardoor de prijzen van de meeste goederen en diensten stijgen. Het direct gevolg daarvan is de vermindering van uw koopkracht. U hebt meer geld nodig om hetzelfde te kopen. In de meeste landen wordt de inflatie gemeten door de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, ook gewoon ‘index’ genoemd. De index meet de evolutie van de prijzen van een ‘korf’. Bepaalde diensten of goederen wegen zwaarder door omwille van hun belang of aankoopfrequentie. Elke maand berekent de FOD Economie de gemiddelde prijs van die korf en vergelijkt die dan met de voorbije maanden om zo de snelheid van de algemene prijzenevolutie te bepalen.

Vertraging van de prijsstijging

In maart bedroeg de inflatie op jaarbasis 2,30%. Met andere woorden de prijzen waren in één jaar tijd met 2,30% gestegen. Nu bedraagt ze nog maar 1,50%. De inflatie daalt dus. Dat betekent dat de prijzen minder snel stijgen. Onlangs heeft ING een studie gedaan om die daling beter te begrijpen, evenals de manier waarop dat gebeurt. De bank merkt op dat er grote verschillen zijn tussen verschillende categorieën van consumptiegoederen. Enerzijds zakken de prijzen voor levensmiddelen sinds enkele maanden, wat de regelmatige inflatiedaling verklaart. Maar anderzijds zijn bepaalde prijzen gestegen. Dat verklaart dan weer dat de inflatie ondanks alles positief blijft. Zo zijn de prijzen voor elektriciteit, gas en andere brandstoffen op een jaar tijd met 8% gestegen, net als de kosten voor gezondheidszorgen en de prijzen voor vervoer. ING wijst de auto met de vinger: de uitgaven voor het gebruik ervan zijn in één jaar met maar liefst 8,80% gestegen!

De ene voelt het meer dan de andere

U hebt het allicht begrepen: inflatie is slechts een algemeen gemiddelde. En net daarom zijn de economisten ook geïnteresseerd in de evolutie van verschillende categorieën van goederen en diensten. Of de inflatie een impact heeft op uw maandelijks budget, hangt af van uw consumptieprofiel. Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer en als u niet rookt, is de kans groot dat uw maandbudget de laatste tijd stabiel is gebleven of dat het zelfs wat gedaald is. Het omgekeerde geldt voor autorijders, zeker als ze daarbovenop nog eens roken.

Taksen en inflatie

Een andere factor die de prijsdaling van levensmiddelen compenseert is de belasting. Sommige goederen worden meer belast dan andere en maken het voorwerp uit van verhogingen waarover de regering beslist. Dat is bv. het geval voor brandstoffen, alcohol en tabak. Dat is de reden waarom de loon- (en huur) index gebaseerd is op een ander cijfer, het gezondheidsindexcijfer. Dat houdt geen rekening met de prijzen van die producten.

Een Europees fenomeen?

België is niet het enige land dat een vertraging van de inflatie kent. Ook in onze buurlanden stijgen de prijzen minder snel. En daar is het zelfs nog meer uitgesproken: Nederland kende in mei een inflatie van 0,70%, op jaarbasis tegenover 1,40% in april. In Frankrijk bereikte de inflatie in mei 0,90% tegenover 1,40% in april. In Duitsland ten slotte stond de inflatie in mei op 1,40%, een stuk lager dan de 2% in april. Een verschil dat verklaard kan worden door het feit dat de energieprijzen in die landen stabiel gebleven zijn en dat ze geen nieuwe accijnzen heffen op brandstoffen, alcohol of sigaretten.

De daling van de inflatie is dus een fenomeen dat zich ook buiten onze grenzen voordoet. De vraag is of dat de komende maanden zo blijft. De heropleving van de economie, die meestal een prijsstijging tot gevolg heeft, lijkt zich meer en meer te bevestigen. Afspraak over elke maanden voor een nieuwe stand van zaken.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.