HomeMijn geld beherenVergissing bij een overschrijving: hoe krijg ik mijn geld terug?

Vergissing bij een overschrijving: hoe krijg ik mijn geld terug?

Ik heb me vergist en heb per ongeluk te veel overgeschreven. Kan ik mijn geld terugkrijgen? (Theo, 22 jaar)

Het overkomt veel mensen: geld overschrijven naar een verkeerd rekeningnummer of te veel overschrijven. Als de fout bij de bank ligt, dan moet zij dat rechtzetten.

Bent u zelf verantwoordelijk? Contacteer dan onmiddellijk uw bank. Die neemt contact op met de bank van de tegenpartij met de vraag om het saldo terug te storten. Met wat geluk is de tegenpartij te goeder trouw en krijgt u zo uw geld terug.

Is dat niet het geval? Dan kunt u de tegenpartij dagvaarden en een beroep doen op de onverschuldigde betaling. Het uitgangspunt is dat een partij die iets gekregen heeft dat hem niet verschuldigd was, dat moet teruggeven.

Stel uw vraagBekijk alle vragen