HomeVoordelig lenenVastgoed: welke attesten moet de verkoper u bezorgen?

Vastgoed: welke attesten moet de verkoper u bezorgen?

Ik ben op zoek naar een huis of appartement. En vraag me af welke attesten en documenten ik van de verkoper moet krijgen. (Frederic, 42 jaar)

Volgens de wet moet de verkoper van een onroerend goed een aantal documenten aan de koper voorleggen. Sommige ervan zodra het goed te koop aangeboden wordt.

Die materie werd net zoals andere geregionaliseerd. Maar de verplichtingen van de verkoper blijven over de gewesten heen wel min of meer dezelfde.

Voor alle woningen

Volgende attesten zijn zowel voor een huis als een appartement vereist.

  • Stedenbouwkundige gegevens: in de drie gewesten is het verplicht de stedenbouwkundige bestemming van het goed kenbaar te maken, zodra het te koop gesteld wordt (bv. in de advertentie). Ook de afgeleverde vergunningen of de stedenbouwkundige attesten moeten in detail beschreven worden. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is ook de vervaldatum vereist. In het Vlaamse Gewest staat al die info in een stedenbouwkundig attest.
  • Energieprestatiecertificaat (EPC): in de drie gewesten moet de verkoper onmiddellijk een energieprestatiecertificaat – opgemaakt door een energiedeskundige - kunnen voorleggen. Dat moet ook in de advertentie staan.
  • Bodemattest: in elk gewest is de verkoper verplicht om een aantal gegevens over de bodem mee te delen:
  • In Vlaanderen is een bodemattest vereist bij de verkoop van een huis of grond. Voor een appartement is dat niet nodig.
  • In Brussel moet de verkoper ten laatste bij het verlijden van de akte een bodemattest voorleggen. Daarin staat of de grond al dan niet vervuild is en of er saneringswerken nodig zijn.
  • In Wallonië moet de verkoper een expertise laten doen als de grond in een mogelijk vervuilde zone ligt. Hij staat zelf in voor de kosten van de sanering. De notaris controleert of de expertise noodzakelijk is.
  • Elektriciteitsattest: de verkoper is verplicht de elektriciteitsinstallatie te laten keuren door een erkend organisme. Hij moet het verslag en de schema’s van de elektriciteitsinstallatie aan de koper bezorgen.
  • Postinterventiedossier (PID): sinds 2001 moeten bijna alle werken uitgevoerd in een gebouw opgenomen worden in een dossier (plan, gebruikte materialen,…). Zelfs als de eigenaar de werken zelf doet. De verkoper moet dat dossier aan de koper overhandigen op het moment van de verkoop.

Voor appartementen

Koopt u een appartement dat deel uitmaakt van een mede-eigendom? Dan moet de verkoper u ook een hele reeks gegevens en documenten bezorgen. Niet alleen de basisakte van de mede-eigendom en de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar. Maar ook de afrekening van de lasten, eventuele achterstallen, het werk- en reservekapitaal. Sommige van die elementen moet u immers kennen vóór u de verkoopovereenkomst ondertekent. U hebt die nodig om de kosten van de mede-eigendom te berekenen.

Mazouttank

Is er een mazouttank? Dan moeten er bepaalde verplichtingen nageleefd worden. Op de site van Informazout vindt u meer info over de regelgeving per gewest.

Uw notaris helpt u

Lijkt het onbegonnen werk? Gelukkig staat u er niet alleen voor. Zowel uw notaris als die van de verkoper moet controleren of alle attesten afgeleverd werden. Daarbovenop voeren ze nog een aantal bijkomende controles uit. Ze gaan bv. na of de verkoper wel het recht heeft om het goed te verkopen, welke hypotheken er lopen, enz. De notaris waakt er dus over dat de verkoop volledig conform de wet gebeurt.

Stel uw vraagBekijk alle vragen