HomeVoordelig lenenVastgoed: een rendabele belegging?

Vastgoed: een rendabele belegging?

Volgens sommigen vormt vastgoed een interessant alternatief voor een financiële belegging. Maar wat levert opbrengsteigendom juist op? Om dat te weten te komen, moet u proberen het rendement juist in te schatten. En dan kunt u het vergelijken met dat van een klassieke belegging. Met welke factoren moet u rekening houden?

De opbrengst van vastgoed inschatten is op zich niet zo moeilijk. U hebt wel een rekenmachine en een tabel nodig. Hieronder vindt u de verschillende elementen waarmee u rekening moet houden.

Uw budget

Welk bedrag wilt u investeren in vastgoed? Hou naast de aankoopprijs ook rekening met:

  • De registratierechten en het honorarium van de notaris: die worden berekend op de waarde van de bouwgrond (als u gaat bouwen) of op de waarde van de grond en het pand (als u iets bestaands koopt).
  • De btw van 21% op nieuwe gebouwen, als u bouwt (is meer dan de registratierechten op een bestaand gebouw).
  • Eventuele verbouwingen.

Kleine en grote herstellingen

De eigenaar staat in voor talrijke herstellingen. Die hebben natuurlijk een impact op de huuropbrengst. Leg een provisie aan om die te dekken. Vergeet ook niet dat u af en toe voor grotere uitgaven zult staan. Bv. nieuwe ramen, een nieuw dak of een nieuwe verwarmingsketel… Informeer u over de levensduur ervan en zet die kosten in uw tabel.

Huur

De huur is één van de twee opbrengstbronnen van uw investering. Als u wilt weten hoeveel u kunt vragen, doet u ofwel een beroep op een vastgoedmakelaar (vergeet zijn honorarium niet toe te voegen aan uw kosten) ofwel probeert u het zelf in te schatten. Bekijk enkele gespecialiseerde sites om te zien welke huur er gevraagd wordt voor een huis of appartement in de streek. Hou rekening met de verschillen: nabijheid van het openbaar vervoer (of parking), oppervlakte, aantal kamers, ligging, standing, terras of tuin, energiescore, enz.

Huurleegstand

Als u een pand verhuurt, vindt u niet altijd onmiddellijk een huurder. Afhankelijk van de marktomstandigheden en de ligging, krijgt u het sneller of minder snel verhuurd. Wees voorzichtig in uw berekeningen. Reken dat u gemiddeld een maand per jaar aan huur verliest. Voorzie op lange termijn dus maar 11 maanden huur per jaar in plaats van 12.

Als u de woning eerst renoveert, kunt u ze tijdens de werken ook niet verhuren. Hou daarmee rekening en wees niet te optimistisch voor het eerste jaar.

Indexering van de huur

U hebt elk jaar de mogelijkheid om de huur te indexeren. Zo volgt hij de prijsstijgingen. Vermits de Europese Centrale Bank verondersteld wordt de inflatie rond de 2% te houden, kunt u uw huurinkomsten elk jaar met 2% verhogen. Een belangrijke factor in de berekening van uw rendement op langere termijn: 400 euro huur wordt zo na 10 jaar 487,60 euro.

De meerwaarde van vastgoed

Volgens de statistieken stijgt de vastgoedwaarde elk jaar (zelfs als ze volgens het Nationale Instituut voor de Statistiek lichtjes gezakt is tussen 2013 en 2014). Over de afgelopen dertig jaar is er sprake van een toename van de vastgoedprijzen met 5 à 6% per jaar. Als u zeker wilt zijn van uw slag, gaat u uit van een lager percentage. Opgelet: vergeet niet dat die meerwaarde zich pas realiseert als u uw pand verkoopt! Als u het voor uw kinderen houdt, mag u ze niet opnemen in uw berekeningen.

Financiering

Als u een lening moet aangaan om de aankoop volledig of gedeeltelijk te financieren, hou dan rekening met de maandelijkse aflossingen.

Welke huuropbrengst?

Als u die verschillende elementen becijferd hebt, zet u alles in een tabel. Zo ziet u wat uw investering jaarlijks opbrengt. Zet de winst tegenover het geïnvesteerde bedrag en bereken het percentage van uw opbrengst. Vergelijk dat met het rendement van verschillende soorten beleggingen. Zo maakt u zeker de juiste keuze.