HomeMijn geld beherenVakantiekampen en fiscale aftrekbaarheid

Vakantiekampen en fiscale aftrekbaarheid

Uw kinderen tijdens schoolvakanties op kamp sturen is praktisch. Jammer genoeg kost het wel behoorlijk wat geld. En wat als u ze nu eens fiscaal kon aftrekken?

Uw kinderen hebben elk jaar een vakantie van ongeveer twee maanden. Maar u kunt onmogelijk zo lang verlof nemen. Ideaal om ze dan op vakantie-of sportkamp te sturen. Maar wat met uw budget? Want goedkoop is het niet. Meestal betaalt u ongeveer 80 euro voor gewone kampen tot 150 euro of meer voor specialere activiteiten zoals ponykampen. Gelukkig heeft de overheid er wat voor over.

Een fiscale tegemoetkoming voor jeugdvakanties

Wilt u graag uw factuur verlagen? Het is mogelijk om een deel van deze kosten af te trekken van uw inkomsten. Hiervoor zijn er wel een aantal voorwaarden:

  • Uw kinderen moeten jonger zijn dan 12 jaar op het moment van de stage
  • U moet de kinderen fiscaal ten laste hebben
  • Het vakantiekamp moet erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door Kind & Gezin, het Office National de la Naissance et de l’Enfance of de executieve van de Duitstalige Gemeenschap.
  • De fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt tot 11,20 euro per dag per kind ten laste. Dit is een maximum: als het vakantiekamp bijvoorbeeld 15 euro per dag kost, kan u maar 11,20 euro aftrekken. Als het kamp 9 euro per dag kost, mag u maar 9 euro aftrekken
  • U moet bewijzen dat de opvang aan alle voorwaarden voldoet. In de praktijk zal de instelling die het vakantiekamp organiseert u een fiscaal attest geven. Als dit fiscaal attest niet volledig of niet correct ingevuld is, dan kan u nog altijd alles zelf bewijzen, door alle nodige informatie te geven: duur en plaats van het kamp, naam en contactgegevens van de instelling,…

Steuntje in de rug van het ziekenfonds

Nog meer goed nieuws: sommige ziekenfondsen geven ook een financiële tegemoetkoming. Dat kan gaan van 2,50 euro per dag per kind, tot 90 euro per jaar per kind. Vraag dus zeker meer informatie aan uw ziekenfonds. De moeite waard!