HomeMijn geld beherenVakantiejob: op welke limieten moet u letten?

Vakantiejob: op welke limieten moet u letten?

Het is volop zomer. De periode bij uitstek voor een vakantiejob. Welke limieten mag u zeker niet overschrijden?

Als u een vakantiejob aanvaardt, moet u op de hoogte zijn van bepaalde limieten en van de gevolgen als u die overschrijdt. In België geldt dat voor:

  • Sociale zekerheidsbijdragen
  • Kindergeld
  • Personenbelasting

De sociale bijdragen en de regel van 50 dagen

Tijdens de eerste 50 werkdagen genieten de jobstudent en zijn werkgever(s) van verlaagde sociale zekerheidsbijdragen. In die periode betaalt u maar 2,71%. Daarna betaalt zowel u als uw werkgever de volle pot. Voor u is dat 13,07% en voor uw werkgever tot meer dan 25%. Dat maakt de verloning voor beiden een stuk minder interessant.

Er bestaat wel een uitzondering op die regel: als gelegenheidswerknemer in de horeca hebt u recht op 50 extra dagen voor verminderde sociale bijdragen.

Wilt u weten hoeveel dagen u juist gewerkt hebt? Dat kan via de app Student@Work.

Kindergeld en de limiet van de werktijd

Kindergeld dient om uw ouders een duwtje in de rug te geven voor uw opleiding. Om er recht op te hebben, moet u voltijds naar school gaan. De regelgeving rond kindergeld schrijft dus het volgende voor:

  • Tijdens het schooljaar mag u als student niet meer dan 240 uur per trimester werken.
  • Tijdens de schoolvakanties is er geen beperking, omdat er geen lessen zijn.
  • Na het einde van uw studies mag u in juli, augustus en september werken. Maar moet u de limiet van 240 uur respecteren.
  • Tijdens de wachttijd: na uw inschrijving als werkzoekende moet u 12 maanden wachten vooraleer u werkloosheidsuitkeringen krijgt. Als u minder dan 240 uur per trimester werkt of minder dan 520,08 euro bruto per maand verdient, behoudt u uw recht op kindergeld.

Belastingen: een dubbele limiet

Voor de personenbelasting geldt er een dubbele limiet.

  • Als student geniet u van een fiscale vrijstelling op uw inkomsten – net zoals elke burger trouwens – zolang uw totale belastbare jaarinkomsten niet meer bedragen dan 7.380 euro netto of 9.458,95 euro bruto (bedragen voor 2015 – belastingaangifte 2016). Als u meer verdient, moet u personenbelastingen betalen.
  • Bent u fiscaal ‘ten laste’ van uw ouders? Dan mogen uw inkomsten niet meer bedragen dan 3.120 euro netto (3.900 euro bruto), als u ten laste bent van beide ouders (als uw ouders fiscaal beschouwd worden als gehuwden of samenwonende partners). En 4.500 euro netto (5.625 euro bruto) als u fiscaal ten laste bent van een alleenstaande ouder. De inkomsten van een jobstudent worden niet in de berekening opgenomen voor een bedrag van 2.600 euro netto (of 3.250 euro bruto).

Voorzichtig

Controleer dus zeker dat u binnen die limieten blijft. Een van de zwaarste gevolgen is het verlies van kindergeld. Dat verlies ligt een stuk hoger dan wat u als jobstudent kunt verdienen. Ook het verlies van het statuut van kind ten laste valt niet te onderschatten. Check alles dus twee keer voor u een contract ondertekent!