HomeVoordelig lenenUw woning laten schatten: door welke specialist?

Uw woning laten schatten: door welke specialist?

Als u een woning wilt kopen of verkopen, is het normaal dat u een beroep doet op een specialist om de waarde ervan te laten schatten. Maar opgelet: u hebt specialisten en specialisten. Er zijn belangrijke verschillen.

In België is het beroep van vastgoedexpert niet beschermd. Eender wie kan die titel gebruiken. Als u een woning wilt laten schatten, kunt u de hulp inroepen van drie soorten experts:

  • Vastgoedmakelaar
  • Notaris
  • Vastgoedexpert

Vastgoedmakelaar of notaris

Het doel van een vastgoedmakelaar is zijn klanten helpen bij de verkoop van hun woning. Vooraleer die te koop gesteld wordt, bepaalt hij de waarde ervan. Hij schat de verkoopprijs van de woning. Het grote voordeel is dat de schatting deel uitmaakt van de vergoeding die de makelaar na de verkoop krijgt. Het nadeel is dan weer dat de makelaar niet neutraal is, omdat zijn commissie afhangt van de verkregen verkoopprijs.

Ook een notaris kan de waarde van een woning bepalen. Daarvoor maakt hij gebruik van de gegevensbank met vastgoedprijzen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. In principe behartigt de notaris uw belangen. Zijn schatting wordt dus als neutraler beschouwd. Hij moet er wel voor vergoed worden.

Vastgoedexpert

De vastgoedexpert heeft ofwel een diploma als vastgoedexpert ofwel als landmeter-schatter. Er bestaat een Belgische Orde van Landmeter-Experten en ook een Kamer van Vastgoed Experten. Zij waken erover dat hun leden de deontologie respecteren. Er bestaat wel een belangrijk verschil tussen de twee. Het beroep van landmeter-expert is gereglementeerd. Daarom doen de meeste banken eerder een beroep op een landmeter-expert als de waarde van een woning in het kader van een woonlening bepaald moet worden.

Zowel de vastgoedexpert als landmeter bezoekt de woning. Hij onderzoekt alle hoeken en kantjes ervan en maakt vaak heel wat foto’s of filmpjes die als basis dienen voor zijn verslag. Hij houdt rekening met de oppervlakte en de staat van het goed. Maar ook met de situatie van de vastgoedmarkt in de omgeving en nog veel andere factoren zoals bv. het gemak om te parkeren (belangrijk als er geen garage is) en de nabijheid van openbaar vervoer.

Die schattingen kosten natuurlijk geld. En dat schrikt sommigen af. Toch bieden de landmeter-expert en de vastgoedexpert een onmiskenbaar voordeel: ze zijn volledig onafhankelijk. Ze geven u de garantie op een objectieve waardebepaling van uw woning.