HomeVoordelig lenenIn uw woning blijven na de verkoop?

In uw woning blijven na de verkoop?

Kan ik in de verkoopovereenkomst zetten dat ik mijn woning pas verlaat nadat ik een nieuwe gevonden heb? (Johan, 48 jaar)

“Het vruchtgebruik van een woning wordt normaal gezien overgedragen op het moment dat de akte bij de notaris verleden wordt. Dan betaalt de koper ook de overeengekomen verkoopprijs”, zegt Jean-Rodolphe Dirix, vennoot bij het advocatenbureau Xirius. De verkoper moet de woning dus verlaten de dag waarop de akte bij de notaris ondertekend wordt. “Als de verkoper langer in de woning wil blijven, moet hij dat al tijdens de eerste gesprekken duidelijk maken.” Er zijn dan verschillende mogelijkheden, op voorwaarde dat de koper akkoord gaat, natuurlijk.

Het probleem van de registratierechten

Omdat de overdracht van het onroerend goed pas plaatsvindt als de akte verleden wordt, kunt u overwegen om die datum zo lang mogelijk uit te stellen. Maar dat is beperkt in de tijd. “De registratierechten moeten immers betaald worden binnen de vier maanden volgend op de verkoop”, bevestigt onze expert. “De verkoop wordt meestal vastgelegd in een verkoopovereenkomst.” Die oplossing is dus alleen interessant, als de verkoper hooguit vier maanden in het huis wil blijven.

‘Recht van bewoning’?

Wat moet u doen als u langer dan vier maanden in de woning wilt blijven? Dan bestaat er nog een mogelijkheid, als de koper akkoord gaat natuurlijk. “Maar misschien komt het hem wel goed uit. Als hij nog niet klaar is om te verhuizen en hij geen huur wil betalen terwijl zijn lening al begint te lopen”, zegt de advocaat. “In dat geval leggen beide partijen dat vast in de akte. Ze werken dan niet met een huurovereenkomst, maar een ‘recht op precair gebruik’. Dat geldt voor een welbepaalde periode, eventueel tegen een vergoeding. Dat is voor beide partijen interessant. “Uw notaris kan u helpen om dat recht van bewoning juist te formuleren. De koper heeft dan de mogelijkheid om de verkoper uit de woning zetten, moest die niet op de overeengekomen datum verhuizen. Indien nodig moet de vrederechter tussenkomen.”

Stel uw vraagBekijk alle vragen