HomeSlim sparenUw woning beveiligen: hebt u nog recht op een belastingvermindering?

Uw woning beveiligen: hebt u nog recht op een belastingvermindering?

Sinds de laatste staatshervorming werd de belastingvermindering voor uitgaven voor inbraak- en brandpreventie naar de gewesten overgeheveld. Wat zijn de gevolgen?

De beslissing van de gewesten over de toekomst van die belastingvermindering liet niet op zich wachten:

- Het Vlaamse Gewest heeft elk fiscaal voordeel voor uitgaven om woningen tegen brand en diefstal te beveiligen, gedaan sinds 1 januari 2015, afgeschaft.
- Het Waalse Gewest deed net hetzelfde.
- Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest besliste om het voordeel te behouden. Maar het wordt wel herbekeken in het kader van de geplande fiscale hervorming.

Uitgaven van 2014?

Hebt u die uitgaven in 2014 gedaan? Dan kunt u nog altijd genieten van de belastingvermindering, in welk gewest u ook woont. Neem ze zeker op in uw belastingaangifte. Ze geven u recht op een belastingvermindering van 30% op het uitgegeven bedrag met een maximum van 750 euro.

Welke uitgaven?

  • Voor inbraakpreventie komen de volgende uitgaven in aanmerking: inbraakwerend glas, sloten en andere beveiligingssystemen, alarmsystemen, camera’s uitgerust met een registratiesysteem, …
  • Voor brandpreventie geldt het voor de installatie van water- en poederblussers, brandwerende deuren, automatische blustoestellen in lokalen met verwarmingsketels op stookolie.

De werken moeten wel uitgevoerd zijn door een aannemer.

Brussel: ook nog in 2015?

In Brussel geniet u nog altijd van de belastingvermindering. Of u nu huurder of eigenaar bent (of zelfs vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter). Op voorwaarde dat de facturen op uw naam staan en dat u ze effectief betaald hebt. Het gaat om een belastingvermindering van 30% op het bedrag van de investering met een maximum van 760 euro.

Opgelet: dat geldt alleen voor woningen. Dus niet voor kantoren, garages of studentenkamers.