HomeSlim sparenIs uw spaargeld beschermd als uw bank problemen kent?

Is uw spaargeld beschermd als uw bank problemen kent?

Stel dat een bank failliet gaat, bent u dan uw geld kwijt? Of zijn de tegoeden gewaarborgd door de staat? En tot hoeveel dan wel?

Uw spaargeld is u dierbaar, dat is niet meer dan normaal. U hebt er hard voor gewerkt of het misschien verkregen via een erfenis van iemand die u liefhad. En die som raakt u natuurlijk liever niet kwijt. Kunt u uw geld dan met gerust gemoed op een spaarrekening zetten? Tot welk bedrag waarborgt de overheid uw kapitaal als er onverhoopt iets misgaat met uw bank? Dat zijn inderdaad goede vragen. We zetten hier even alle regels op een rijtje.

Failliet, wat nu?

Dikwijls gebeurt het niet, maar toch: ook een bank kan failliet gaan. Tijdens de kredietcrisis van enkele jaren geleden, gingen er in de VS verschillende grote en kleine banken op de fles, denk maar aan de zakenbank Lehman Brothers. Dichter bij huis was er de IJslandse bank Kauphting die ook bij ons actief was. Omdat Kauphting België een filiaal was van Kauphting Luxemburg, moesten de gedupeerde Belgische spaarders die iets van hun geld wilden terugzien, zich toen tot de Luxemburgse overheid wenden.

Gewaarborgd tot 100.000 euro

Naar aanleiding van die zaak besloot de Belgische overheid in 2008 om de waarborg op spaargelden op te trekken van 20.000 tot 100.000 euro. De Europese Unie stelde daarna nog een richtlijn op die de bescherming in heel Europa gelijk trok, ook naar 100.000 euro. Die richtlijn wordt vanaf 1 januari 2013 wet. Elk land heeft dan nog wel zijn eigen waarborgfonds, maar de bescherming is overal gelijk. Wie klant is bij bijvoorbeeld een Belgische bank naar Nederlands recht (ABN Amro, Rabobank.be,…), Duits recht (Deutsche Bank) of Frans recht (Fortuneo) moet zich in geval van faillissement tot de garantiefondsen van die landen richten.

Rekeningen en kasbons

Voor klanten bij een bank naar Belgisch recht verandert er niet zo veel. Als een Belgische bank failliet gaat, waarborgt het zogenaamde ‘Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten’ de spaartegoeden gewoon verder, dus tot een maximum van 100.000 euro. Die waarborg geldt niet alleen voor zicht-, spaar- en termijnrekeningen bij banken maar ook voor tegoeden die op tak 21-rekeningen staan bij een verzekeringsmaatschappij. Ook kasbons zijn beschermd, op voorwaarde dat ze op een effectenrekening staan of in open bewaring zijn gegeven. Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds, kan geen beroep doen op de overheidswaarborg. Logisch, aangezien dat in feite beleggingsfondsen zijn die niet op de balans van de bank staan.

Gemeenschappelijke rekeningen

De bescherming geldt per spaarder en per bank. Een voorbeeld: stel dat u bij bank A een zichtrekening hebt op uw naam, waarop 10.000 euro staat. Daarnaast hebt u bij dezelfde bank met uw (huwelijks)partner een gemeenschappelijke spaarrekening met 200.000 euro. Als bank A failliet gaat, krijgt u een vergoeding van 10.000 euro voor het geld op uw zichtrekening, plus de helft van 200.000 euro of 100.000 euro voor het spaarboekje. Het totale bedrag is echter beperkt tot 100.000 euro. Uw huwelijkspartner krijgt eveneens 100.000 euro voor zijn/haar helft van de gemeenschappelijke rekening. Van het totale tegoed van 210.000 euro krijgt u dus 200.000 euro terugbetaald.
En wat als u een lening bent aangegaan? Helaas, die zal u wel degelijk moeten terugbetalen als uw bank failliet gaat. Daar zal de aangestelde curator wel voor zorgen.

Meer info?

Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten, verantwoordelijk in België voor de betaling van de waarborg, heeft alle maatregelen duidelijk op zijn website staan: www.protectionfund.be.

Wilt u weten welke banken en financiële instellingen over een vergunning bezitten? U kunt de lijst vinden op de website van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten, die in België verantwoordelijk is voor de controle van de financiële wereld.