HomeVoordelig lenenUw rechten als verhuurder: de huurwaarborg

Uw rechten als verhuurder: de huurwaarborg

U verhuurt een woning en wilt weten wat de huurwaarborg precies inhoudt? Lees dan snel verder.

Als verhuurder wilt u natuurlijk vergoed worden voor de schade die een huurder eventueel aan uw woning aanbrengt. Een huurwaarborg biedt dan een uitkomst. Opgelet: het is niet wettelijk verplicht. Als u er gebruik van wilt maken, moet u dat opnemen in de huurovereenkomst.

Goede afspraken maken goede vrienden

Stel eerst en vooral een goede plaatsbeschrijving op. Doe dat nog voor het nieuwe huurcontract van start gaat. Zo kunt u op het einde ervan bewijzen dat de schade werd toegebracht door de huurder. Als u dat niet doet, wordt het moeilijk om schadevergoeding te vragen.

Welke soorten huurwaarborgen zijn er?

Het principe van de huurwaarborg is simpel. De huurder geeft u een waarborg, zodat u eventuele huurachterstand of schade kunt recupereren. Is er op het einde van het huurcontract geen schade, dan krijgt de huurder de waarborg terug. Er zijn 3 soorten huurwaarborgen:

  • De huurwaarborg wordt op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gestort:
    die waarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. Dat bedrag moet verplicht bij een financiële instelling geplaatst worden op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De wet verbiedt u inderdaad om het geld op uw eigen rekening te plaatsen. Als u dat als verhuurder toch doet, bent u aan de huurder de gemiddelde marktrente op de waarborg schuldig.
  • Een bankwaarborg die de huurder in schijven betaalt:
    die waarborg mag niet meer dan drie maanden huur bedragen. In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg bij de afsluiting van de huurovereenkomst. De huurder betaalt het binnen de drie jaar zonder rente terug aan de financiële instelling. Vanaf dan heeft hij recht op rente. Ook als de huurder niet kredietwaardig is, kan de financiële instelling de waarborg niet weigeren.
  • Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling:
    het OCMW moet een verzoek indienen bij de financiële instelling. Ook daar mag de waarborg niet meer dan drie maanden huur bedragen.

De huurwaarborg cash betalen is een veelvoorkomende praktijk. Ook al is dat in België al 25 jaar verboden. Die vorm wordt niet erkend door de huurwet en mag niet geëist worden van de huurder.

Wat gebeurt er op het einde van de huurovereenkomst?

Op het einde van de huurperiode komt de waarborgsom vrij. Daarvoor is er een geschreven akkoord nodig tussen de huurder en verhuurder. In de praktijk gaat het meestal om een document dat de financiële instelling levert. De opgebouwde intresten worden doorgestort aan de huurder. Heeft de huurder schade veroorzaakt aan de woning, dan kunt u een deel van de huurwaarborg inhouden. Dat moet uiteraard wel gebeuren met de toestemming van uw huurder. Als hij zijn toestemming niet geeft, kunt u naar de rechter stappen. Een duidelijke plaatsbeschrijving zal in dat geval zeker in uw voordeel spelen.