HomeMijn geld beherenUw huis of appartement onderverhuren?

Uw huis of appartement onderverhuren?

Sommige huurders vragen zich af of ze hun woning volledig of gedeeltelijk kunnen onderverhuren. Wat moet u weten? En is het een goed idee?

Of u uw woning volledig of gedeeltelijk kunt onderverhuren hangt af van één factor: uw huurcontract. Als uw verhuurder dat expliciet in de overeenkomst toelaat, is er geen probleem. Maar als hij het u daarin verbiedt, kunt u niets doen. Veel eigenaars nemen die voorzorg of vragen een voorafgaand schriftelijk akkoord. Maar als u dat akkoord gekregen hebt, is het dan een goed idee om onder te verhuren?

Hoofdverblijfplaats: opgelet

Eerste belangrijke vraag: als uw huurovereenkomst betrekking heeft op uw hoofdverblijfplaats – met andere woorden als u op dat adres gedomicilieerd bent – bent u verplicht om er te wonen. Het is dus niet mogelijk om de volledige woning onder te verhuren. Wel een deel ervan. Als uw onderhuurder beslist om er ook zijn verblijfplaats van te maken, kunt u de huurovereenkomst gratis laten registreren (dat is verplicht en in de andere gevallen betalend).

Uw overeenkomst met de eigenaar is de enige referentie

Dat kan logisch klinken, maar het is wel belangrijk om het te vermelden. Het contract met uw eigenaar heeft voorrang op het contract met uw onderhuurder. De looptijd van het contract met de onderhuurder moet bv. korter dan of gelijk zijn aan die van uw eigen contract. En als uw eigenaar huisdieren verbiedt, mag uw onderhuurder er ook geen in huis nemen!

Verantwoordelijk voor schade

Ander aandachtspunt: eventuele schade aangebracht door uw onderhuurder. Vergeet niet dat u in de ogen van de wet als enige verantwoordelijk bent voor de goede staat van de woning ten opzichte van uw eigenaar. Sluit een waterdicht contract af met uw onderhuurder en twijfel niet om een huurwaarborg te vragen voor eventuele schade. Zo verliest u niet al uw winst als de plaatsbeschrijving op het einde opgemaakt wordt. De huurwaarborg dient als provisie om de herstelling van eventuele schade te dekken. Maar als die hoger uitvalt dan het bedrag van de huurwaarborg, moet u het verschil zelf opleggen. Maak een plaatsbeschrijving op bij het begin en het einde van de overeenkomst. Zo bent u er zeker van dat u een schadevergoeding kunt vragen.

Betalen van de huur: u bent de enige verantwoordelijke

Of uw onderhuurder nu betaalt of niet, u bent als enige verantwoordelijk om de huur aan uw eigenaar te betalen. Ook daar kan het risico groot zijn voor u. Ga dus na of uw toekomstige onderhuurder te vertrouwen is.

Fiscaliteit: gevaar

Als u uw woning onderverhuurt, moeten u die inkomsten vermelden op uw belastingaangifte. Zij worden belast als diverse inkomsten tegen een belastingvoet van 27%. U krijgt dus niet de volledige huur.

Opgelet: de regels zijn anders voor gemeubelde woningen. In dat geval wordt het deel voor de verhuur van de meubels ook belast tegen 27%. Maar daarvoor kunt u 50% als forfaitaire kosten aftrekken.

AirBnB: niet altijd simpel

Ten slotte, als u wilt meedoen aan de tendens van gedeelde woningen, bv. via een platform zoals AirBnB, denk er dan aan dat er een specifieke wetgeving geldt in elk gewest. Licht u goed in, zodat u niet in een valkuil loopt.