HomeMijn geld beherenUw belastingaangifte invullen: hoe doet u dat?

Uw belastingaangifte invullen: hoe doet u dat?

De einddatum voor het indienen van uw belastingaangifte 2014 (inkomsten van 2013) nadert met rasse schreden! Een goede gelegenheid dus om even de balans op te maken en te antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Hoe moet ik mijn aangifte invullen en indienen?

Momenteel hebt u drie mogelijkheden:

We hebben onlangs een peiling gehouden op de blog van Record Bank. Van de 288 lezers die hebben geantwoord, dient 23% een papieren aangifte in, 65% een elektronische en vertrouwt de overige 12% op een boekhouder.

Voor sommige belastingplichtigen bestaat er nog een vierde mogelijkheid: de vereenvoudigde aangifte.

Ik heb een ‘vereenvoudigde aangifte’ ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Dit jaar heeft de administratie bijna twee miljoen ‘vereenvoudigde aangiften’ verstuurd. Die zijn bedoeld voor belastingplichtigen van wie de inkomsten en aftrekbare uitgaven stabiel en voorspelbaar zijn. En bovendien bekend zijn bij de administratie, zoals bij gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden.

Als u akkoord gaat met die aangifte, dan hoeft u niets te doen. De administratie zal uw aanslagbiljet te zijner tijd opsturen.

Als u toch een correctie wilt aanbrengen, dan kunt u dat ofwel doen via Tax-on-web, ofwel het formulier invullen dat bij het voorstel van aangifte gevoegd is.

Meer informatie over de vereenvoudigde aangifte vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Ik vul mijn aangifte voor de eerste keer in via Tax-on-web. Waarom zijn sommige vakjes al ingevuld?

In België zijn veel schuldenaars van inkomsten verplicht om een aangifte in te dienen bij de fiscale administratie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uw werkgever, als u loontrekkende bent. De administratie gebruikt de informatie op die fiscale fiches om uw aangifte op Tax-on-web al vooraf in te vullen.

Wat is de einddatum voor het indienen van mijn belastingaangifte?

De einddatum hangt af van de vorm die u gekozen hebt om uw aangifte in te dienen:

  • Papieren aangifte: de einddatum is 26 juni 2014. Opgelet, dat is de datum waarop uw aangifte door de administratie ontvangen moet zijn, niet de verzendingsdatum. Als u uw belastingaangifte dus pas op het allerlaatste moment invult, dan moet u ze persoonlijk gaan afgeven bij uw belastingkantoor.
  • Tax-on-web: u hebt de tijd tot 16 juli 2014. Opgelet, de kans bestaat dat de website de laatste dagen moeilijk toegankelijk is. Neem dus uw voorzorgen en vul uw belastingaangifte ruim voor de einddatum in.
  • Via uw boekhouder: hij heeft tot 31 oktober 2014 de tijd om uw belastingaangifte in te dienen.
  • Vereenvoudigde aangifte: als u geen opmerkingen hebt, hoeft u niets te doen. Als u niet akkoord gaat, bent u onderworpen aan de einddatums die gelden voor de papieren aangifte of de online aangifte (afhankelijk van de vorm die u kiest om uw bezwaar in te dienen).

Wat gebeurt er als ik mijn belastingaangifte niet op tijd indien?

Opgelet, als u te laat indient, dan kan de fiscus boetes opleggen:

  • Een administratieve geldboete tussen 50 en 1.250 euro.
  • Een eventuele belastingverhoging van 10 tot 200% op de niet-aangegeven inkomsten.
  • Ofwel een aanslag van ambtswege op basis van de elementen waarover de fiscus beschikt, wat mogelijk extreem ongunstig voor u kan uitkomen.

Waar vind ik informatie over de fiscale aftrekmogelijkheden?

De beste informatiebron is de fiscale administratie zelf. Die publiceert elk jaar een Fiscaal Memento waarin de geheimen van de Belgische belastingen uit de doeken worden gedaan.

Als ik bepaalde onkosten aftrek, wat moet ik dan doen met de bewijsstukken?

U kunt een kopie van de bewijsstukken toevoegen aan uw aangifte. U moet wel een afzonderlijk formulier invullen om die bijlagen aan te geven. Bij een elektronische aangifte kunt u een kopie van de documenten in pdf-formaat meesturen. Zo vermijdt u dat de fiscus contact met u moet opnemen als hij ze wil raadplegen. Maar eigenlijk is dat niet verplicht. U moet die bewijsstukken wel 7 jaar bewaren.

Ik slaag er niet in mijn aangifte alleen in te vullen. Waar vind ik hulp?

Om te beginnen moet u weten dat Tax-on-web hulp biedt in de vorm van hulpmenu’s en berekeningsmodules. Maar als u specifieke vragen hebt, dan biedt de fiscale administratie sinds enkele jaren een originele en interessante oplossing: u kunt u door een ambtenaar van de belastingdienst laten helpen. Er bestaan drie mogelijkheden: