HomeOndernemenUw activiteit als zelfstandige of in een vennootschap uitoefenen?

Uw activiteit als zelfstandige of in een vennootschap uitoefenen?

Veel beginnende – of zelfs ervaren – zelfstandigen krijgen het advies om hun activiteit eerder binnen een vennootschap dan als natuurlijk persoon uit te oefenen. Maar wat zijn juist de verschillen tussen die twee opties?

Als u ervoor kiest om op zelfstandige basis een commerciële activiteit uit te oefenen, hebt u twee mogelijkheden:

  • U laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als eenmanszaak (zelfstandig natuurlijk persoon).
  • Een éénpersoons-bvba (ebvba) oprichten waarvan u de zaakvoerder bent en die laten registreren.

Dat heeft geen impact op uw dagelijkse activiteiten. Maar op administratief, fiscaal en juridisch vlak zijn er heel wat belangrijke verschillen.

Twee aparte ‘personen’

Uw activiteit binnen een vennootschap uitoefenen zorgt wettelijk gezien voor een essentieel verschil. Uw vennootschap en uzelf worden als twee aparte juridische personen beschouwd. Een ebvba heeft volgens de wet inderdaad juridische persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat ze over haar eigen vermogen beschikt en dat ze contracten met andere rechtspersonen (particulieren of ondernemingen) kan afsluiten. Omdat uw vennootschap niet materieel bestaat, handelt ze via u. Maar uw rol is anders. U bent de zaakvoerder van de vennootschap. En haar wil drukt zich uit via uw handelingen.

Een kwestie van aansprakelijkheid

Dat verschil kan kunstmatig lijken, maar heeft wel grote gevolgen. Als u als zelfstandig natuurlijk persoon een contract ondertekent, bent u aansprakelijk. Doet u dat daarentegen als zaakvoerder van uw vennootschap, is uw vennootschap aansprakelijk. Iedereen is immers aansprakelijk voor de verbintenissen op zijn eigen vermogen. Door uw activiteit binnen een vennootschap uit te oefenen, engageert u het vermogen van de vennootschap en niet het uwe. Uw financieel engagement is beperkt tot het kapitaal dat u in uw vennootschap ingebracht hebt (of beloofd hebt in te brengen). We kunnen het verschil beter aantonen met een klein voorbeeld. We gaan ervan uit dat uw situatie iets moeilijker is en dat u wat te lang gewacht hebt om een leverancier te betalen. Die daagt u voor de handelsrechtbank met de bedoeling om de verschuldigde som te krijgen:

  • Bent u een zelfstandig natuurlijk persoon? Dan kan de gerechtsdeurwaarder uw spaarrekening of uw meubels in beslag nemen om die schuld te vereffenen.
  • Werkt u binnen een vennootschap? Dan kan de deurwaarder alleen beslag leggen op de bezittingen van uw vennootschap. Uw persoonlijk spaargeld en de meubels van uw woning – of uw woning zelf als er geen hypotheek meer op loopt – blijven buiten schot.

Dankzij de vennootschap beschermt u uw persoonlijk vermogen en beperkt u de risico’s die u als ondernemer loopt. Er zijn natuurlijk bepaalde nuances, maar die bescherming kan heel nuttig zijn. Zeker als u personeel aanneemt. Dan is uw onderneming aansprakelijk tegenover uw werknemers in geval van problemen of een geschil.

Twee soorten inkomsten

Een ander gevolg van die ‘ontdubbeling van persoonlijkheid’ is de manier waarop uw inkomsten beschouwd worden. Bent u een zelfstandig natuurlijk persoon, dan beschouwt de fiscus al de inkomsten uit uw activiteiten als beroepsinkomsten. En worden ze zo belast. Werkt u binnen een vennootschap, dan ontvangt zij de inkomsten en wordt ze daarop belast. De vennootschap keert u een loon uit en geeft u eventuele voordelen. Daarop betaalt u belastingen. Die ontkoppeling tussen de inkomsten van uw activiteit en uw eigen inkomsten heeft belangrijke gevolgen. Zowel op fiscaal vlak als voor uw eigen bescherming. In een volgend artikel gaan we daar verder op in.