HomeMijn pensioen voorbereidenUw aanvullende pensioenen vanaf nu ook op MyPension.be

Uw aanvullende pensioenen vanaf nu ook op MyPension.be

Het pensioenportaal voor alle werknemers - met eender welk statuut – bevat nieuwe gegevens. Vanaf nu vindt u er een overzicht van de aanvullende pensioenen opgebouwd door uw werkgever als u loontrekkende bent of door uzelf als zelfstandige.

Sinds 1 januari 2016 kan iedereen die werkt (als zelfstandige, werknemer of ambtenaar) op het portaal van de Federale Pensioendienst zijn pensioendossier inkijken.

Wettelijk pensioen…

In uw persoonlijk dossier vindt u een overzicht van uw pensioenloopbaan (de periodes die meetellen voor uw pensioen) en de opgebouwde pensioenrechten. U kunt nagaan wat de vroegst mogelijke datum voor uw pensioen is, zelfs als u een gemengde loopbaan als zelfstandige en werknemer hebt gehad. Ten slotte kunt u uw pensioen aanvragen en uw dossier online opvolgen.

… en aanvullende pensioenen!

Vanaf nu bevat MyPension.be een nieuw luik, dat van de aanvullende pensioenen. Daar vindt u een persoonlijk overzicht van alle aanvullende pensioenen onderschreven door uw werkgever(s) als u werknemer bent of door uzelf als u zelfstandige bent.

Volgens de Federale Pensioendienst genieten maar liefst 3,4 miljoen werknemers vandaag van aanvullende pensioenen. Maar niet iedereen is op de hoogte van alle aanvullende pensioenen, die tijdens zijn loopbaan opgebouwd werden. Zeker niet als de persoon in kwestie regelmatig van werkgever of pensioenstelsel veranderde. Sinds geruime tijd vraagt de Pensioendienst aan de verzekeraars en pensioenfondsen om jaarlijks alle gegevens over aanvullende pensioenen mee te delen. Vanaf nu vindt u die gegevens dus terug in uw persoonlijk dossier. Zo hebt u een goed overzicht en kunt u zich beter voorbereiden op uw pensioen.

Binnenkort een volledige oplossing?

De doelstelling van MyPension.be is om in 2018 elke werknemer een volledige inschatting van zijn wettelijk pensioen en aanvullende pensioenen te kunnen geven. Iedereen kan dan te weten komen hoeveel hij uitbetaald krijgt als hij met pensioen gaat en hoeveel zijn maandelijks pensioen zal bedragen. Zo weet u perfect waar u aan toe bent. En kunt u nog altijd overwegen om aan pensioensparen te doen, zodat u nog beter voorbereid bent op uw oude dag.